Al-Hadath Al-Akbar – starea de impuritate majoră

Al-Hadath Al-Akbar – starea de impuritate majoră Lucruri care fac necesară efectuarea abluțiunii complete (baia rituală – ghusl) Există anumite situații în care musulmanului adult i se cere să efectueze abluțiunea totală (ghusl), de exemplu, pentru efectuarea rugăciunii sau pentru a înconjura Kaʻbah etc. Înainte de a efectua această abluțiune,…

Modul de efectuare a abluțiunii parțiale (wudu’)

Modul de efectuare a abluțiunii parțiale (wudu’) Efectuarea abluțiunii și implicit purificarea este una dintre faptele cele mai bune și mai mărețe, datorită căreia Allah Preaînaltul iartă păcatele celui care o efectuează. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Atunci când un rob credincios al lui…

Ce înseamnă purificarea

Allah Preaînaltul le poruncește musulmanilor să se purifice intern de păcatul politeismului (shirk), de bolile inimii precum invidia, mândria și ura, iar extern de murdărie și de alte impurități. Ce înseamnă purificarea Cuvântul arab tahārah (purificare) denotă puritate și curățenie. Allah Preaînaltul le porunceşte musulmanilor să se purifice extern, renunțând…