Rugăciunea celui bolnav

Rugăciunea celui bolnav Musulmanul trebuie să efectueze rugăciunile obligatorii în toate circumstanțele, atât timp cât el este conștient și în toate facultățile mintale. Islamul ține însă cont de toate situațiile speciale în care oamenii s-ar putea afla, fapt pentru care există prescripții speciale pentru oamenii bolnavi. Pentru a clarifica această…

Rugăciunea de vineri (salāt-ul-jumuʻah)

Rugăciunea de vineri (salāt-ul-jumuʻah) Rugăciunea de vineri (salāt-ul-jumuʻah) este o obligație religioasă care înlocuiește rugăciunea de amiază (salāt-ud-Dhuhr) din ziua de vineri. Este unul dintre cele mai mărețe ritualuri în islam și unul dintre actele obligatorii confirmate. În această zi, musulmanii iau parte la întâlnirea lor săptămânală, ascultă predica imam-ului…

Smerenia și atenția în timpul rugăciunii

Smerenia și atenția în timpul rugăciunii Atunci când robul se prosternează, el este cel mai aproape de Domnul său.. Smerenia și atenția (khushuʻ) constituie esența rugăciunii și presupune concentrare profundă și smerenie totală în faţa lui Allah Cel Atotputernic, credinciosul încercând din răsputeri să se concentreze și să înțeleagă versetele…

Chemarea la rugăciune (adhān)

Chemarea la rugăciune (adhān) Adhān-ul are drept scop chemarea oamenilor la rugăciune și anunțarea momentului de început al intervalului destinat unei anumite rugăciuni obligatorii. O altă chemare, numită iqāmah, are drept scop convocarea musulmanilor pentru a se alinia pentru începutul rugăciunii obligatorii. În timpul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah…

Rugăciunea în congregație

Rugăciunea în congregație Allah Preaînaltul le poruncește bărbaților musulmani să efectueze cele cinci rugăciuni zilnice obligatorii în congregație și le promite o răsplată măreață pentru aceasta. Menționând răsplata pentru rugăciunea în congregație, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Răsplata pentru rugăciunea în congregație este de…

Rugăciunile voluntare recomandate

Rugăciunile voluntare recomandate Musulmanii au obligația să îndeplinească doar cinci rugăciuni pe zi. Cu toate acestea, islamul îi încurajează să îndeplinească și alte rugăciuni recomandate (neobligatorii), deoarece prin acestea ei devin demni de dragostea lui Allah și acestea pot servi pentru compensarea oricărei deficiențe existente în rugăciunile obligatorii. Rugăciunile voluntare…

Acte și acțiuni care anulează rugăciunea

Acte și acțiuni care anulează rugăciunea Jucatul cu mâinile sau pipăitul inutil al feței sunt lucruri nerecomandate în timpul rugăciunii Dacă vreuna dintre condiții (shurūt) este omisă în mod intenționat, în pofida faptului că persoana care se roagă are posibilitatea să o efectueze. Dacă vreuna dintre părțile obligatorii ale rugăciunii…