Exemple de principii morale în afaceri, pe care islamul le-a accentuat

Exemple de principii morale în afaceri, pe care islamul le-a accentuat Islamul îi învață pe adepții săi să respecte anumite principii morale atunci când se angajează în tranzacții financiare, printre care: Sinceritatea Islamul le cere adepților săi să fie cinstiți în relațiile lor cu musulmanii și nemusulmanii deopotrivă. Într-adevăr, sinceritatea…

Înșelăciunea din neștiință și incertitudine (gharar)

Înșelăciunea din neștiință și incertitudine (gharar) Un contract care se bazează pe incertitudine și ignoranță (gharar) este acela care implică un anumit grad de risc sau înșelăciune, care va duce la dezacorduri și dispute între părțile contractante sau poate favoriza situația în care una dintre părți o nedreptățește pe cealaltă.…

Care este hotărârea islamică privitoare la o persoană care îmbrățișează islamul în timp ce ea este o parte a unui contract cămătăresc?

Care este hotărârea islamică privitoare la o persoană care îmbrățișează islamul în timp ce ea este o parte a unui contract cămătăresc? Pot exista două situații: Dacă ea este partea care ia dobânda, va avea dreptul numai la capitalul său și va trebui să renunțe, imediat ce îmbrățișează islamul, la…

Efectele negative ale cametei (ribā) asupra societății si a individului

Efectele negative ale cametei (ribā) asupra societății si a individului Islamul a interzis complet camăta (ribā) din cauza prejudiciilor mari cauzate atât societății, cât și individului. Printre aceste efecte negative se numără: Duce la nereguli severe în distribuția bogăției și crește diferența dintre bogați și săraci Deoarece ribā tinde să…

Reglementările islamice cu privire la ribā

Reglementările islamice cu privire la ribā Dovezile textuale din Nobilul Coran și din Tradițiile Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) subliniază că ribā este strict interzisă in islam, aceasta fiind unul dintre păcatele majore. Allah Preaînaltul nu a declarat război niciunora dintre păcătoși, cu excepția celor ce…

Tranzacțiile tale financiare

Tranzacțiile tale financiare Allah Preaînaltul le poruncește și îi încurajează pe musulmani să-și câștige traiul. Aceasta reiese clar dintr-o serie de aspecte, printre care figurează următoarele: Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a interzis cerșetoria, atât timp cât suntem capabili să ne câștigăm mijloacele de trai și…