Voorbeelden van door islam benadrukte bedrijfsethiek

Voorbeelden van door islam benadrukte bedrijfsethiek Islam instrueert haar volgelingen om zich vast te houden aan bepaalde ethische overwegingen wanneer zij financiële transacties aangaan. Dit omvat de volgende zaken: Eerlijkheid Islam verlangt van haar aanhangers dat zij eerlijk zijn in hun omgang, zowel met moslims als met niet-moslims. Eerlijkheid is…

Onrechtvaardigheid en het onrechtmatig verkrijgen van andermans bezit

Onrechtvaardigheid en het onrechtmatig verkrijgen van andermans bezit De onrechtmatige toe-eigening van het bezit van andere mensen, hoe klein dit ook mag zijn, wordt in islam beschouwd als één van de meest afgrijselijke daden. Onrechtvaardigheid is een van de gruwelijkste daden waartegen islam krachtig heeft gewaarschuwd. De Profeet r heeft…

Misleiding door onwetendheid en onzekerheid (Gharar)

Misleiding door onwetendheid en onzekerheid (Gharar) Een contract dat gebaseerd is op onzekerheid en onwetendheid (gharar), is een contract dat een bepaalde mate van risico of misleiding bevat. Dit leidt zeker tot meningsverschillen en geschillen tussen de contractuele partijen of zorgt ervoor dat één partij de andere zal benadelen. Islam…

Wat is de regelgeving met betrekking tot iemand die islam aanneemt terwijl deze reeds een contract met rente is aangegaan?

Elke lening of schuld waarbij degene die geld uitleent winst maakt is een vorm van ribaa. Wat is de regelgeving met betrekking tot iemand die islam aanneemt terwijl deze reeds een contract met rente is aangegaan? Dit omvat twee zaken: Als je degene bent die rente aanneemt, maak je enkel…

Nadelige effecten van ribaa op het individu en de gemeenschap

Nadelige effecten van ribaa op het individu en de gemeenschap Islam heeft ribaa ten strengste verboden vanwege de grote schade die het zeker zal veroorzaken voor het individu en voor de gemeenschap. Dergelijke nadelige effecten omvatten de volgende zaken: Het veroorzaakt een grote ongelijkheid in de verdeling van bezit en…