Geloof in de heilige boeken – De zes pilaren van geloof (imaan)

De betekenis van geloof in de heilige boeken De heilige Qur’an wordt neergeschreven met grote bekwaamheid en precisie, naar strikte kalligrafieregels. Dit betekent dat je een vaste overtuiging hebt dat Allah de Almachtige enkele heilige boeken heeft neergezonden aan Zijn boodschappers, die de spraak van Allah bevatten op een manier…