Islamitische regelgeving omtrent degenen die opzettelijk hun vasten verbreken

Islamitische regelgeving omtrent degenen die opzettelijk hun vasten verbreken Het vasten verbreken zonder geldig excuus is een zware zonde die overduidelijk getuigt van ongehoorzaamheid aan Allah I. Daarom moeten degenen die een dergelijke zonde verrichten oprecht berouw tonen aan Allah en daarnaast hun gemiste vastendagen inhalen. Degenen die seksuele gemeenschap…