Islam bör bedömas utifrån dess upphöjda principer och inte utifrån vissa muslimers bristande uppträdande

Islam bör bedömas utifrån dess upphöjda principer och inte utifrån vissa muslimers bristande uppträdande Om du träffar en läkare som genomför skadliga behandlingar eller en lärare med bristande moral accepterar du säkerligen inte deras sätt att utöva yrket som uppenbarligen inte står i samklang med deras position och den typ…

Islam inbegriper alla tillvarons aspekter

Islam inbegriper alla tillvarons aspekter Islam handlar inte bara om ett andligt behov som muslimer fyller i moskéer genom bön och tillbedjan. Inte heller är islam uteslutande en uppsättning uppfattningar och övertygelser som efterföljarna ansluter sig till. Inte heller är islam enbart ett uttömmande ekonomiskt system. Inte heller handlar det…

Inga mellanhänder mellan Gud och människa

Inga mellanhänder mellan Gud och människa Inga mellanhänder mellan Gud och människa.  . Ett flertal religioner ger särskilda privilegier till vissa individer och gör människors tillbedjan och tro beroende av sådana individers godkännande. De är med andra ord mellanhänder mellan Gud l och människa och gör falskeligen anspråk på att…