Fredagsbönen (aṣ-ṣalāt al-jumuʻah)

Fredagsbönen (aṣ-ṣalāt al-jumuʻah) Worshippers must listen attentively to the Friday sermon and must not engage in anything which is bound to distract them from it. . Fredagsbönen (aṣ-ṣalāt al-jumuʻah) är en religiös plikt som ersätter fredagens föreskrivna middagsbön (aṣ-ṣalāt aẓ-ẓuhr). Det är en av de mest upphöjda islamiska ritualerna och…