Havsprodukter – Landlevande djur

Havsprodukter Här ingår ätbara vattenväxter och vattenlevande djur som lever hela eller största delen av sina liv i vatten. Med havsprodukter åsyftas också alla sötvattensprodukter som äts av människan. Allt ätbart som hämtas ur en vattenmiljö kan alltså hänföras till kategorin havsprodukter. Alla typer av vattenväxter och vattenlevande djur är…

Berusningsmedel och alkoholhaltiga drycker

Berusningsmedel och alkoholhaltiga drycker Ett berusningsmedel fördunklar sinnet och frambringar ett tillstånd hos en person som växlar mellan upprymdhet och omtöckning, vanligen åtföljt av förlust av hämningsimpulser och självkontroll. Profeten b sa: ”Varje berusningsmedel är k̂amr (vin), och varje k̂amr är förbjudet.” (Ṣaḥīḥ Muslim: 2003) Varje alkoholhaltig dryck är därför…