Kvalifikationer för att kunna bjuda in andra till islam på rätt sätt

Gud beskriver ett korrekt sätt att arbeta med da‘wah som karaktäriserat av vissa kvaliteter som skiljer det från andra arbeten och uppgifter. Dessa kvaliteter är följande: Insikt och kunskap En som bjuder in till islam (en dā‘iyah) måste vara kunnig i den sanning till vilken han bjuder andra och tydligt…