Sự chiêm nghiệm qua bản chất đích thực của Islam chứ không bởi thực trạng của một số tín đồ Muslim

Sự chiêm nghiệm qua bản chất đích thực của Islam chứ không bởi thực trạng của một số tín đồ Muslim Khi bạn nhìn thấy một bác sĩ thường thực hiện các thói quen có hại đến sức khỏe hoặc một giáo viên có hành vi cư xử không đúng…

Không có sự trung gian giữa người bề tôi và Thượng Đế

Không có sự trung gian giữa người bề tôi và Thượng Đế Không có sự trung gian giữa người bề tôi và Thượng Đế . Nhiều tôn giáo đã cho một số cá nhân một vị thế tôn giáo vượt hơn những cá nhân khác trong cộng đồng tín đồ.…