Tốt bụng và rộng lượng (Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người)

Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người. Nabi e là người có phẩm chất đạo đức vĩ đại nhất trong nhân loại.    Thiên Sứ của Allah e là một hình ảnh gương mẫu tốt nhất về phẩm chất đạo đức…

Công bằng (Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người)

Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người. Nabi e là người có phẩm chất đạo đức vĩ đại nhất trong nhân loại.    Thiên Sứ của Allah e là một hình ảnh gương mẫu tốt nhất về phẩm chất đạo đức…

Nhân từ (Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người)

Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người. Nabi e là người có phẩm chất đạo đức vĩ đại nhất trong nhân loại.    Thiên Sứ của Allah e là một hình ảnh gương mẫu tốt nhất về phẩm chất đạo đức…

Khiêm tốn (Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người)

Những hình ảnh từ cuộc sống của Nabi e và phẩm chất đạo đức của Người. Nabi e là người có phẩm chất đạo đức vĩ đại nhất trong nhân loại.    Thiên Sứ của Allah e là một hình ảnh gương mẫu tốt nhất về phẩm chất đạo đức…

Tiêu biểu đạo đức của Islam trong chiến tranh

Tiêu biểu đạo đức của Islam trong chiến tranh: Luôn giữ công lý và hành xử công bằng với địch, cấm áp bức và lạm dụng sự thù ghét đối với địch. Allah, Đấng Tối Cao phán: }وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى{ (المائدة: 8)…

Vai trò của phẩm chất đạo đức trong Islam

Vai trò của phẩm chất đạo đức trong Islam Quả thật, nó là một trong những mục đích quan trọng của việc cử phái Nabi Muhammad e đến với nhân loại: Allah, Đấng Tối Cao phán: هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ} (الجمعة: 2} {Ngài…