Phương thức kêu gọi đúng đắn (sự kêu gọi đến với Islam)

Allah mô tả sự kêu gọi đúng đắn theo những tiêu chí sau: Sự hiểu biết và có kiến thức: Người kêu gọi đến với Allah phải là người có kiến thức về điều y mời gọi cũng như hiểu biết rõ ràng về những điều y nói, như Allah…

Ân phước của việc kêu gọi đến với Allah (sự kêu gọi đến với Islam)

Kêu gọi đến với Allah là một trong những việc làm ân phúc nhất đã được Qur’an và Sunnah tuyên dương ca ngợi, tiêu biểu: Kêu gọi đến với Allah là con đường thành công trên cõi đời này và ở Đời Sau, như Allah đã phán: }وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ…