Islam nhấn mạnh đạo đức trong giao dịch tài chính

Islam nhấn mạnh đạo đức trong giao dịch tài chính Như Islam đã nói rõ về các giới luật giao dịch tài chính, quả thật nó luôn nhấn mạnh những phẩm chất đạo đức cho những người giao dịch như: Uy tín: Uy tín trong các giao dịch kinh doanh…

Chiếm hữu tài sản của người khác một cách bất công và vô lý.

Chiếm hữu tài sản của người khác một cách bất công và vô lý. Chiếm hữu tài sản của người khác một cách bất công và vô lý dù là một số nhỏ thì cũng đều được xem là tội ác. Bất công là một trong những hành vi bạo…

Giới luật thế nào đối với một người khi y cải đạo sang Islam trong khi y vẫn còn vướng trong hợp đồng giao dịch Riba?

اân phúc và dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế và sụp đổ. Giới luật thế nào đối với một người khi y cải đạo sang Islam trong khi y vẫn còn vướng trong hợp đồng giao dịch Riba? Khi một người cải đạo sang Islam trong khi vẫn…

Sự nguy hiểm của Riba đối với cá nhân và tập thể

Sự nguy hiểm của Riba đối với cá nhân và tập thể: Quả thật, Islam nghiêm khắc ngăn chặn Riba vì nó gây nguy hại đến cá nhân và tập thể, như: Phân phối của cải không đồng đều, tạo ra sự chênh lệch quá lớn giữa người giàu và…