Święto zakończenia postu (‘ῑd al-fiṭr)

Święto zakończenia postu (‘ῑd al-fiṭr) Święta to widoczne rytuały religijne. Kiedy Prorok r przybył do Medyny, zauważył, że ludzie tam obrali dwa dni w roku na zabawę. Zapytał ich: „Co to za dwa dni?” Odpowiedzieli: „Zwykliśmy się bawić i świętować w tych dniach przed nadejściem islamu”. Prorok r powiedział wtedy:…

Post nadobowiązkowy

Post nadobowiązkowy Allah nakazał muzułmanom przestrzegać postu przez jeden miesiąc w roku (tj.w miesiącu ramaḍān), jednak zachęca, by pościli także w innych dniach jeśli są w stanie, aby uzyskać większą nagrodę. Oto niektóre z tych dni: Dzień ‘Āszūrā’, a także dzień przed lub po nim. ‘Āszūrā’ to dziesiąty dzień księżycowego…

Islamskie postanowienie odnośnie tych, którzy celowo przerywają post w ramaḍānie

Islamskie postanowienie odnośnie tych, którzy celowo przerywają post w ramaḍānie Ten, kto przerwie post bez ważnego powodu, musi okazać skruchę, gdyż popełnił grzech, sprzeciwiając się rozkazowi Allaha I i będzie musiał nadrobić opuszczone dni postu. Wyjątkiem są ci, którzy odbywają stosunek seksualny za dnia w czasie ramaḍānu, gdyżmuszą nie tylko…

Rzeczy unieważniające post

Rzeczy unieważniające post Osoba poszcząca musi unikać pewnych rzeczy, które powodują unieważnienie postu. Są to: Jedzenie i picie, zgodnie z przekazem Koranu: „Jedzcie i pijcie aż odróżnicie nitkę białą od nitki czarnej o świcie. Następnie wypełniajcie post do nocy” (Al Baqara, 2:187). Jeśli jednak ktoś zje coś lub wypije pomyłkowo,…

Post w miesiącu ramaḍān

Post w miesiącu ramaḍān Definicja Post (ṣijjām albo ṣałm) w islamie to wielbienie Allaha poprzez powstrzymywanie się od jedzenia, picia aktywności seksualnej i jakichkolwiek działań związanych z przerwaniem postu, od świtu (wezwania na modlitwę fadżr) do zachodu słońca (wezwania na modlitwę maghrib).  Zalety miesiąca ramaḍān  Ramaḍān jest dziewiątym miesiącem islamskiego…