Święto zakończenia postu (‘ῑd al-fiṭr)

Święto zakończenia postu (‘ῑd al-fiṭr) Święta to widoczne rytuały religijne. Kiedy Prorok r przybył do Medyny, zauważył, że ludzie tam obrali dwa dni w roku na zabawę. Zapytał ich: „Co to za dwa dni?” Odpowiedzieli: „Zwykliśmy się bawić i świętować w tych dniach przed nadejściem islamu”. Prorok r powiedział wtedy:…

Islamskie postanowienie odnośnie tych, którzy celowo przerywają post w ramaḍānie

Islamskie postanowienie odnośnie tych, którzy celowo przerywają post w ramaḍānie Ten, kto przerwie post bez ważnego powodu, musi okazać skruchę, gdyż popełnił grzech, sprzeciwiając się rozkazowi Allaha I i będzie musiał nadrobić opuszczone dni postu. Wyjątkiem są ci, którzy odbywają stosunek seksualny za dnia w czasie ramaḍānu, gdyżmuszą nie tylko…

Post w miesiącu ramaḍān

Post w miesiącu ramaḍān Definicja Post (ṣijjām albo ṣałm) w islamie to wielbienie Allaha poprzez powstrzymywanie się od jedzenia, picia aktywności seksualnej i jakichkolwiek działań związanych z przerwaniem postu, od świtu (wezwania na modlitwę fadżr) do zachodu słońca (wezwania na modlitwę maghrib).  Zalety miesiąca ramaḍān  Ramaḍān jest dziewiątym miesiącem islamskiego…