Modlitwa chorego

Modlitwa chorego Muzułmanin musi wykonywać modlitwy obowiązkowe w każdych okolicznościach, jeśli tylko jest świadomy i posiada pełnię władz umysłowych. Jednakże islam bierze pod uwagę różne sytuacje, w jakich ludzie mogą się znaleźć, a także ich specjalne potrzeby, stąd jego regulacje dotyczące osób chorych. Aby lepiej to wyjaśnić, podane zostaną przykłady:…

Modlitwa podróżnego

Modlitwa podróżnego Zaleca się, by podróżujący, który przemieszcza się z miejsca w miejsce lub przebywa gdzieś czasowo przez okres krótszy niż cztery dni, skracał modlitwę z czterech cykli do dwóch. Wówczas wykonuje dwa cykle (rak‘āt) zamiast czterech w modlitwie południowej (ẓuhr), popołudniowej (‘aṣr) i nocnej (‘isza’), chyba że modli się…

Modlitwa piątkowa (ṣalāt-ul dżumu‘a)

Modlitwa piątkowa (ṣalāt-ul dżumu‘a) Allah zalecił w piątek, w porze modlitwy południowej (ẓuhr), modlitwę piątkowa (ṣalat-ul dżumu‘a), która jest jednym z najważniejszych rytuałów islamskich i jednym z najważniejszych obowiązków. Tego dnia muzułmanie zbierają się, by wysłuchać kazania wygłaszanego przez imāma i wykonują modlitwę piątkową. Zalety piątku Piątek jest najlepszym i…

Pokora i skupienie podczas modlitwy

Pokora i skupienie podczas modlitwy  Sługa znajduje się najbliżej swego Pana, kiedy wykonuje pokłon w modlitwie.. Pokora i skupienie w modlitwie (chuszū‘) stanowi podstawę modlitwy i obejmuje głęboką koncentrację i całkowitą pokorę stającego przed Wszechmogącym Allahem. Muzułmanin robi co może, by się skoncentrować i zrozumieć wersety Koranu oraz suplikacje wypowiadane…

Wezwanie na modlitwę (adān)

Wezwanie na modlitwę (adān)  Wygłaszanie adānu to jeden z najbardziej chwalebnych czynów w oczach Allaha I. . Adān ma na celu zwołanie muzułmanów na modlitwę i sygnalizuje rozpoczęcie się pory modlitwy obowiązkowej. Inne wezwanie, zwane iqāma, służy zwołaniu muzułmanów do uformowania szeregów, by można było rozpocząć modlitwę obowiązkową. W przeszłości…

Modlitwa zbiorowa

Modlitwa zbiorowa Allah ﷻ nakazuje muzułmanom (mężczyznom), by odprawiali pięć codziennych obowiązkowych modlitw w zgromadzeniu i obiecuje im za to wielką nagrodę. Wspominając o nagrodzie za modlitwę zbiorową, Prorok r powiedział: „Modlitwa w zgromadzeniu przewyższa modlitwę wykonywaną samodzielnie o dwadzieścia siedem stopni” (Saḥῑḥ Al Buchārῑ: 619; Saḥῑḥ Muslim: 650). Modlitwa…

Zalecane modlitwy nadobowiązkowe

Zalecane modlitwy nadobowiązkowe   Od muzułmanów wymaga się wykonywania jedynie pięciu modlitw na dobę. Jednak islam zachęca ich, by wykonywali także inne, zalecane modlitwy, gdyż dodatkowe modlitwy sprawiają, że stają się oni godni miłości Allaha, a także rekompensują wszelkie niedociągnięcia w wypełnianiu modlitw obowiązkowych. Oto niektóre z najważniejszych modlitw nadobowiązkowych:…

Czynności niemile widziane podczas modlitwy

Czynności niemile widziane podczas modlitwy  Im bardziej osoba unika rozproszenia, koncentując się na modlitwie i stając z pokorą przed swoim Panem, tym większą nagrodę otrzyma i tym wyższy będzie jej stopień w raju. Są to czynności, które obniżają wartość modlitwy, zmniejszając przez to nagrodę za nią i wpływają negatywnie na…

Co unieważnia modlitwę

Co unieważnia modlitwę  Niemile widziane jest bawienie się dłońmi lub wykrzywianie twarzy podczas modlitwy. . Pominięcie któregoś z jej filarów (arkān) lub warunków świadomie lub przez zapomnienie, mimo, że osoba modląca ma możliwość wykonania go. Świadome opuszczenie któregoś z elementów obowiązkowych (łādżibāt). Celowe rozmawianie. Śmianie się na głos. Wiele niepotrzebnych…

Dwa pokłony zapomnienia

Dwa pokłony zapomnienia Te pokłony są ogólnie wykonywane po to, by zrekompensować jakiekolwiek niedoskonałości w modlitwie. Kiedy się je wykonuje? Wykonuje się je w następujących przypadkach: Jeśli ktoś pomyłkowo lub przez zapomnienie doda jakiś element do modlitwy, na przykład za dużo razy przyjmie pozycję stojącą, siedzącą, wykona dodatkowy pokłon czy…