Święto Ofiarowania (‘ῑd al aḍḥā)

Święto Ofiarowania (‘ῑd al aḍḥā)   Święto ofiarowania (‘ῑd al aḍḥā) obchodzone dziesiątego dnia miesiąca dul-ḥidżdża (dwunastego miesiąca islamskiego kalendarza księżycowego) ma wiele zalet. Oto niektóre z nich: Jest to jeden z najlepszych dni w roku. Jest jednym z pierwszych dziesięciu dni księżycowego miesiąca dul-ḥidżdża, o których Prorok r powiedział:…

‘Umra (pielgrzymka)

‛Umra, czyli mniejsza pielgrzyka (ḥadżdż jest pielgrzymką większą) jest aktem czci składającym się z praktyk religijnych takich jak wejście w uświęcony stan czystości (iḥrām), siedmiokrotne okrążenie Ka‘by, siedmiokrotne przejście pomiędzy wzgórzami Aṣ Ṣafā i Al Marła oraz zgolenie lub obcięcie na krótko włosów pielgrzyma. Islamskie regulacje dotyczące ‘umry: Dla tych,…

Zalety ḥadżdż

Zalety ḥadżdż Wykonywanie ḥadżdż ma wiele zalet, między innymi: Jest to jeden z najlepszych uczynków. Zapytano raz Proroka r : „Jaki jest najlepszy uczynek?”. On odrzekł: „Wiara w Allaha i Jego Wysłannika”. Zapytano go wtedy: „Co potem?”. Odpowiedział: „Walka na drodze Allaha”. Znów zapytano: „Co potem?”. Odpowiedział: „Ḥadżdż, która jest…

Pielgrzymka (Ḥadżdż)

Znaczenie ḥadżdż Ḥadżdż to religijna podróż do Domu Boga w Mekce z intencją odprawienia rytuałów pielgrzymkowych. Ta podróż składa się z serii praktyk, jakich nauczył Prorok r , wśród których są: wejście w stan rytualnej czystości (iḥrām), siedmiokrotne okrążenie Ka‘by, siedmiokrotne przejście pomiędzy wzgórzami Aṣ Ṣafā i Al Marła, przebywanie…

Zalety Mekki oraz Świętego Meczetu

Zalety Mekki oraz Świętego Meczetu Święty Meczet (Al Masdżid Al Ḥarām) usytuowany jest w Mekce – mieście w zachodniej części Półwyspu Arabskiego. Ma szczególną wartość, gdyż: Mieści się w nim Ka‘ba.  Drzwi Ka‘by bogato ozdobione cytatami ze Świętego Koranu. . Kaba to budynek w kształcie sześcianu znajdujący się pośrodku Świętego…