Odwiedzanie Medyny

Odwiedzanie Medyny Medyna jest miastem, do którego wyemigrował Prorok Muḥammad r , opuszczając Mekkę z powodu prześladowań ze strony politeistów. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Prorok r po dotarciu do Medyny, było wybudowanie tam swojego meczetu [Al Masdżid An Nabałῑ] który stał się głównym centrum wiedzy, służącym nawoływaniu ludzi do islamu…

Święto Ofiarowania (‘ῑd al aḍḥā)

Święto Ofiarowania (‘ῑd al aḍḥā)   Święto ofiarowania (‘ῑd al aḍḥā) obchodzone dziesiątego dnia miesiąca dul-ḥidżdża (dwunastego miesiąca islamskiego kalendarza księżycowego) ma wiele zalet. Oto niektóre z nich: Jest to jeden z najlepszych dni w roku. Jest jednym z pierwszych dziesięciu dni księżycowego miesiąca dul-ḥidżdża, o których Prorok r powiedział:…

‘Umra (pielgrzymka)

‛Umra, czyli mniejsza pielgrzyka (ḥadżdż jest pielgrzymką większą) jest aktem czci składającym się z praktyk religijnych takich jak wejście w uświęcony stan czystości (iḥrām), siedmiokrotne okrążenie Ka‘by, siedmiokrotne przejście pomiędzy wzgórzami Aṣ Ṣafā i Al Marła oraz zgolenie lub obcięcie na krótko włosów pielgrzyma. Islamskie regulacje dotyczące ‘umry: Dla tych,…

Zalety ḥadżdż

Zalety ḥadżdż Wykonywanie ḥadżdż ma wiele zalet, między innymi: Jest to jeden z najlepszych uczynków. Zapytano raz Proroka r : „Jaki jest najlepszy uczynek?”. On odrzekł: „Wiara w Allaha i Jego Wysłannika”. Zapytano go wtedy: „Co potem?”. Odpowiedział: „Walka na drodze Allaha”. Znów zapytano: „Co potem?”. Odpowiedział: „Ḥadżdż, która jest…

Pielgrzymka (Ḥadżdż)

Znaczenie ḥadżdż Ḥadżdż to religijna podróż do Domu Boga w Mekce z intencją odprawienia rytuałów pielgrzymkowych. Ta podróż składa się z serii praktyk, jakich nauczył Prorok r , wśród których są: wejście w stan rytualnej czystości (iḥrām), siedmiokrotne okrążenie Ka‘by, siedmiokrotne przejście pomiędzy wzgórzami Aṣ Ṣafā i Al Marła, przebywanie…

Zalety Mekki oraz Świętego Meczetu

Zalety Mekki oraz Świętego Meczetu Święty Meczet (Al Masdżid Al Ḥarām) usytuowany jest w Mekce – mieście w zachodniej części Półwyspu Arabskiego. Ma szczególną wartość, gdyż: Mieści się w nim Ka‘ba.  Drzwi Ka‘by bogato ozdobione cytatami ze Świętego Koranu. . Kaba to budynek w kształcie sześcianu znajdujący się pośrodku Świętego…