Prawa rodziców

Prawa rodziców Okazywanie rodzicom szacunku i dobre ich traktowanie jest jednym z najlepszych uczynków, za które Allah obiecał hojną nagrodę. Allah ﷻ powiązuje je w Koranie z aktami czci i monoteizmem (tauḥῑd). Uczynił okazywanie rodzicom szacunku i życzliwości jednym z najważniejszych powodów dostąpienia Raju. Prorok r powiedział: „Rodzic jest środkową…

Ḥidżāb (skromny ubiór muzułmański)

Ḥidżāb (skromny ubiór muzułmański) Allah ﷻ nakazał kobietom nosić ḥidżāb, a mężczyznom nie, ponieważ to kobiety zostały stworzone pięknymi i atrakcyjnymi, dlatego stanowią one większą pokusę dla mężczyzn, niż mężczyźni dla nich. Boskie prawo nakazuje kobiecie noszenie ḥidżabu z wielu powodów, między innymi: Aby mogły realizować się w życiu i…

Zasady regulujące relacje mężczyzny i kobiety, z którą małżeństwo jest mu dozwolone

Zasady regulujące relacje mężczyzny i kobiety, z którą małżeństwo jest mu dozwolone. Spuszczanie spojrzenia  Odwracanie wzroku od tego, na co Allah patrzeć zabronił, pomaga w zachowaniu skromności i godności. Muzułmanin nie może patrzeć na ‘aurę (części ciała, które muszą zostać zakryte) kobiet ani na nic, co mogłoby wzbudzić w nim…

Nie ma miejsca na walkę płci

W islamie związek pomiędzy kobietą a mężczyzną to związek komplementarny, każde z nich wypełnia braki drugiego w budowaniu społeczeństwa muzułmańskiego. Nie ma miejsca na walkę płci Walka płci kończy się dominacją mężczyzn nad kobietami, jak w niektórych społeczeństwach ignorantów, lub buntem kobiet i zatraceniem ich naturalnych cech, co widać w…

Pozycja kobiety w islamie

Pozycja kobiety w islamie Islam uhonorował kobiety i oswobodził je od całkowitego podporządkowania mężczyznom. Uwolnił je także od bycia traktowanymi jak tani towar nie zasługujący na szacunek. Oto przykłady form szacunku, jakie islam okazuje kobiecie: Islam nadał kobietom prawo do dziedziczenia, przydzielając im sprawiedliwą część spadku. W niektórych przypadkach udział…