Wierzenia muzułmanów odnośnie Jezusa u

Wierzenia muzułmanów odnośnie Jezusa u Był on jednym z największych i najbardziej poważanych wysłanników Allaha. Należy on do tych posłańców, których Koran opisuje jako „odznaczający się zdecydowaniem”. Pozostałymi są: Noe, Abraham, Mojżesz i Muḥammad, pokój i błogosławieństwo Allaha niech będzie z nimi wszystkimi. O tych prorokach Koran mówi; „I oto…

Wiara w wysłanników – Sześć filarów wiary (ῑmān)

Ludzka potrzeba Boskiego przesłania Ludzie potrzebują Boskiego przesłania, aby wyjaśniło im prawa ustanowione przez Allaha i prowadziło ich do właściwej drogi. Doprawdy, Boskie przesłanie jest duchem, światłem i życiem tego świata. Bez niego świat byłby duchowym cmentarzyskiem, a ludzie pogrążeni byliby w nieświadomości i kroczyliby niewłaściwą drogą. Wszechmogący Allah często…

Wiara w Boskie Księgi – Sześć filarów wiary (ῑmān)

Znaczenie wiary w Boskie Księgi  Wspaniały Koran napisany jest z wielkim kunsztem i precyzją, w oparciu o ścisłe zasady kaligrafii. Oznacza to przekonanie że Wszechmogący Allah ﷻ objawił niektórym ze Swoich wysłanników święte Księgi, w których zawarł Swoje autentyczne słowa, jak na Niego przystało. Księgi te zawierają prawdę, światło i…

Wiara w imiona i atrybuty Allaha – Sześć filarów wiary (ῑmān)

To wiara w to, co Allah powiedział o Sobie w Księdze i co potwierdził Wysłannik Allaha r odnośnie imion i atrybutów Allaha opisujących Go w sposób odpowiadający Jego majestatowi. Allah ﷻ posiada najpiękniejsze imiona i doskonałe atrybuty. Wszystkie Jego imiona i atrybuty są wyjątkowe, jak głosi Koran: „Nic nie jest…