Sunan al fiṭra (praktyki podyktowane czystą ludzką naturą)

Sunan al fiṭra (praktyki podyktowane czystą ludzką naturą) Co oznacza wyrażenie sunan al fiṭra?  Islam zachęca muzułmanów do dbania o wygląd zewnętrzny. . Sunan al fiṭra to działania zgodne z czystą, wrodzoną naturą, z jaką Allah stworzył ludzi, służące poprawieniu ludzkich cech i wyglądu, gdyż islam dba zarówno o ludzkie…

Zmiana imienia po przyjęciu islamu

Zmiana imienia po przyjęciu islamu Ogólną zasadą jest, że nowy muzułmanin może zachować swoje imię i wcale nie musi go zmieniać. Tak naprawdę zmiana imienia nie była znana wśród Towarzyszy Proroka. Wielu ludzi przyjęło wówczas islam i pozostało przy swoich niearabskich imionach, chyba że ich imię miało jakieś złe znaczenie.…

Religia dzieci (Islam)

Zgodnie z naukami islamu, wszyscy ludzie bez wyjątku rodzą się muzułmanami, z wrodzoną skłonnością do wiary w Allaha (fiṭra). Jednak z czasem mogą zacząć podążać za inną religią, w jakiej ich rodzice je wychowują. Prorok r powiedział: „Każde dziecko rodzi się z naturalną skłonnością do poddania się Allahowi (fiṭra), a…

Zapraszanie członków rodziny i krewnych do islamu (da‘ła)

Osoba, którą Allah poprowadził do islamu, powinna zapraszać do niego swoją rodzinę i krewnych, gdyż są to dla niego najdrożsi ludzie. Powinna cierpliwie znosić wszelkie przykrości, jakich może doświadczyć podczas wykonywania da‘ła i wykorzystać wszelkie możliwe sposoby, aby pokazać prawdę. Koran głosi: „Nakaż swojej rodzinie modlitwę i bądź w niej…

Prawidłowy sposób zapraszania do islamu (da‘ła)

Allah ﷻ opisał prawidłowy sposób wykonywania da‘ła. Charakteryzuje się on pewnymi cechami wyróżniającymi go spośród innych działań, takimi jak: Zrozumienie i wiedza. Zapraszający do islamu (dā‘ija) musi mieć wiedzę na temat prawdy, do której zaprasza innych, jasno przekazywać im Boskie instrukcje, bazując na jasnym dowodzie: „Powiedz: ‘Oto jest moja droga!…

Okazywanie Allahowi wdzięczności za Jego przewodnictwo

Okazywanie Allahowi wdzięczności za Jego przewodnictwo Aby wyrazić Allahowi swą wdzięczność za Jego błogosławieństwo, jakim jest poprowadzenie do właściwej drogi i pomoc w okazaniu skruchy, muzułmanin powinien: Mocno trzymać się islamu i cierpliwie znosić trudności pojawiające się na jego drodze Jeśli ktoś posiada bezcenny skarb, będzie go chornić przed kradzieżą…