Sunan al fiṭra (praktyki podyktowane czystą ludzką naturą)

Sunan al fiṭra (praktyki podyktowane czystą ludzką naturą) Co oznacza wyrażenie sunan al fiṭra?  Islam zachęca muzułmanów do dbania o wygląd zewnętrzny. . Sunan al fiṭra to działania zgodne z czystą, wrodzoną naturą, z jaką Allah stworzył ludzi, służące poprawieniu ludzkich cech i wyglądu, gdyż islam dba zarówno o ludzkie…

Zmiana imienia po przyjęciu islamu

Zmiana imienia po przyjęciu islamu Ogólną zasadą jest, że nowy muzułmanin może zachować swoje imię i wcale nie musi go zmieniać. Tak naprawdę zmiana imienia nie była znana wśród Towarzyszy Proroka. Wielu ludzi przyjęło wówczas islam i pozostało przy swoich niearabskich imionach, chyba że ich imię miało jakieś złe znaczenie.…

Religia dzieci (Islam)

Zgodnie z naukami islamu, wszyscy ludzie bez wyjątku rodzą się muzułmanami, z wrodzoną skłonnością do wiary w Allaha (fiṭra). Jednak z czasem mogą zacząć podążać za inną religią, w jakiej ich rodzice je wychowują. Prorok r powiedział: „Każde dziecko rodzi się z naturalną skłonnością do poddania się Allahowi (fiṭra), a…

Zapraszanie członków rodziny i krewnych do islamu (da‘ła)

Osoba, którą Allah poprowadził do islamu, powinna zapraszać do niego swoją rodzinę i krewnych, gdyż są to dla niego najdrożsi ludzie. Powinna cierpliwie znosić wszelkie przykrości, jakich może doświadczyć podczas wykonywania da‘ła i wykorzystać wszelkie możliwe sposoby, aby pokazać prawdę. Koran głosi: „Nakaż swojej rodzinie modlitwę i bądź w niej…

Prawidłowy sposób zapraszania do islamu (da‘ła)

Allah ﷻ opisał prawidłowy sposób wykonywania da‘ła. Charakteryzuje się on pewnymi cechami wyróżniającymi go spośród innych działań, takimi jak: Zrozumienie i wiedza. Zapraszający do islamu (dā‘ija) musi mieć wiedzę na temat prawdy, do której zaprasza innych, jasno przekazywać im Boskie instrukcje, bazując na jasnym dowodzie: „Powiedz: ‘Oto jest moja droga!…

Okazywanie Allahowi wdzięczności za Jego przewodnictwo

Okazywanie Allahowi wdzięczności za Jego przewodnictwo Aby wyrazić Allahowi swą wdzięczność za Jego błogosławieństwo, jakim jest poprowadzenie do właściwej drogi i pomoc w okazaniu skruchy, muzułmanin powinien: Mocno trzymać się islamu i cierpliwie znosić trudności pojawiające się na jego drodze Jeśli ktoś posiada bezcenny skarb, będzie go chornić przed kradzieżą…

Jak przyjąć islam?

Jak przyjąć islam? Wszystko, co trzeba zrobić, aby przyjąć islam, to wypowiedzenie wyznania wiary (szahady) ze szczerym przekonaniem, będąc w pełni świadomym jego znaczenia. Szahada jest pierwszym i najważniejszym z pięciu filarów islamu i składa się z dwóch części, mianowicie: Aszhadu an lā ilāha illallāh, co oznacza: zaświadczam, że nie…