Etykieta związana z jedzeniem i piciem

  Etykieta związana z jedzeniem i piciem Allah ﷻ ustalił pewne zasady związane z jedzeniem i piciem. Zasady te służą uzmysłowieniu człowiekowi niektórych z Boskich celów, takich jak przypomnienie ludziom o Jego łasce, chronienie ich przed chorobami oraz unikanie ekstrawagancji i próżności. Oto niektóre z tych zasad: Należy unikać jedzenia…

Polowanie zgodnie z prawem islamskim

Polowanie zgodnie z prawem islamskim Muzułmanie mogą polować na zwierzęta i ptaki, których mięso jest dozwolone do spożycia, a których nie można złapać w celu dokonania uboju. Do zwierząt tych należą między innymi ptaki niedrapieżne, jelenie, czy dzikie zające. Polując, należy spełnić następujące warunki: Myśliwy musi być zdrowy na umyśle…

Mięso sprzedawane w restauracjach i sklepach

Mięso sprzedawane w restauracjach i sklepach Mięso zwierząt zarżniętych przez niemuzułmanina, który nie należy do Ludzi Księgi (chrześcijan lub żydów), czyli na przykład przez buddystę, hindusa czy ateistę, jest surowo zabronione. Podobnie mięso sprzedawane w sklepach i restauracjach w krajach, gdzie większość stanowią niemuzułmanie. Mięso to jest zabronione, o ile…

Ubój islamski

Ubój islamski Ubój islamski oznacza zarżnięcie zwierzęcia w sposób spełniający warunki uboju określone przez prawo islamskie (szari‘a). Warunki uboju określone przez szari‘a: Osoba dokonująca uboju musi być muzułmaninem lub należeć do Ludzi Księgi (tj. żydów lub chrześcijan) i musi dokonać go we właściwym celu (tj. aby mięso zarżniętego zwierzęcia mogło…

Mięso jakich zwierząt jest dozwolone?

Mięso jakich zwierząt jest dozwolone? Ogólna zasada w prawie islamskim mówi, że dozwolone jest mięso wszelkich zwierząt, z wyjątkiem tych, których spożywanie zostało zabronione na podstawie dowodów z Koranu i Sunny. Oto wykaz zwierząt, których spożywanie jest człowiekowi zabronione: Świnie: Mięso śwnini i produkty uboczne są postrzegane w islamie jako…

Narkotyki

Narkotyki Branie narkotyków, bez względu na to, czy są one pochodzenia roślinnego, czy wyprodukowane fabrycznie, ani czy się je wdycha, połyka, czy bierze dożylnie, postrzegane jest w islamie jako jeden z grzechów ciężkich. Narkotyki, będące środkami odurzającymi, niszczą system nerwowy i powodują u biorących je różnorodne zaburzenia psychiczne i neurologiczne,…

Środki odurzające i napoje alkoholowe

Środki odurzające i napoje alkoholowe Są to wszelkie substancje zaćmiewające umysł i wywołujące u człowieka stan od euforii po otępienie, któremu zazwyczaj towarzyszy utrata zahamowań i kontroli. Prorok r powiedział: „Każdy środek odurzający to chamr (wino), a każde chamr jest zabronione” (SaḥῑḥMuslim: 2003). Dlatego każdy napój alkoholowy jest zakazany, niezależnie…

Ogólna zasada dotycząca pokarmów i napojów

Ogólna zasada dotycząca pokarmów i napojów Ogólna zasada w prawie islamskim (szari‘a) jest taka, że wszystko jest dozwolone, z wyjątkiem tego, co zostało wyraźnie zabronione, a co źle wpływa na zdrowie, moralność czy religię człowieka. Allah ﷻ przypomina nam, że stworzył wszystko na ziemi po to, abyśmy mogli z tego…