Przykłady etyki w interesach, na którą islam kładzie nacisk

Przykłady etyki w interesach, na którą islam kładzie nacisk Islam nie tylko wyjaśnia regulacje dotyczące transakcji handlowych, ale wymaga, by przy ich zawieraniu przestrzegać pewnych zasad etycznych, wśród których są: Uczciwość Islam wymaga uczciwości w kontaktach handlowych utrzymywanych zarówno z muzułmanami, jak i niemuzułmanami. Uczciwość jest jedną z najważniejszych zasad…

Hazard

Hazard Co to jest hazard? Hazard obecny jest w wyścigach i grach, których warunkiem jest, że uczestnicy ryzykują pieniądze, zgadzając się, że ten kto wygra otrzyma wartościową nagrodę. Zwycięzca zagarnia pieniądze przegranych, tak więc aby jeden mógł wygrać, inny musi stracić. Islamskie orzeczenie odnośnie hazardu Hazard jest surowo zabroniony, o…

Niesprawiedliwość i bezprawna malwersacja

Niesprawiedliwość i bezprawna malwersacja أخذ أموال الناس ظلماً ولو كان قليلاً من أعظم الآثام والجرائم. Niesprawiedliwość jest jednym z najobrzydliwszych czynów, przed jakimi islam mocno ostrzega. Prorok r powiedział w związku z tym: „Niesprawiedliwość będzie ciemnością w Dniu Sądu” (SaḥῑḥAl Buchārῑ: 2315; SaḥῑḥMuslim: 2579). Islam postrzega akt niesprawiedliwego zagarniania czyjegoś…

Oszukanie ze względu na niepewność (gharar) i nieświadomość

Oszukanie ze względu na niepewność (gharar) i nieświadomość Umowa oparta na niepewności i nieświadomości to umowa zawierająca element ryzyka lub luki, które mogą być wykorzystane do wprowadzenia zmian, co prowadzi do niezgody i kłótni pomiędzy stronami umowy lub sprawia, że jedna z nich krzywdzi drugą. Islam surowo zabronił tego typu…

Jakie jest postanowienie odnośnie osoby przyjmującej islam, a będącej jedną ze stron umowy lichwiarskiej?

Jakie jest postanowienie odnośnie osoby przyjmującej islam, a będącej jedną ze stron umowy lichwiarskiej? Mogą tu wystąpić dwie sytuacje: Jeśli jest stroną pobiera odsetki, jest uprawniona jedynie do swojego kapitału i gdy tylko przyjmie islam, musi zaprzestać pobierania jakichkolwiek odsetek, zgodnie z przekazem Koranu: „A jeśli się nawrócicie, to otrzymacie…

Zgubny wpływ lichwy na jednostkę i społeczeństwo

Zgubny wpływ lichwy na jednostkę i społeczeństwo Utrudnia podział majątku i powiększa przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi. Ribā powoduje skupianie majątku w rękach mniejszości, podczas gdy większość jest go pozbawiona. Powoduje to brak równowagi w podziale majątku i dzieli społeczeństwo na małą grupę osób bardzo bogatych i ogromną większość biednych.…