Prepovedane vrste oblačenja

Prepovedane vrste oblačenja Oblačila, ki razkrivajo spolni organ: Od muslimana se zahteva, da pokrije svoj spolni organ s primernim oblačilom. Kuran pravi: “O, Adamovi sinovi! Resnično smo vam spustili oblačila, da pokrijejo vaše sramne dele.” (Sura Al-A’raf, 7:26) Islam je postavil standarde spodobnosti tako za moške kot za ženske. Za…