Petkova molitev (Salat-ul-Džumu’a)

Petkova molitev (Salat-ul-Džumu’a) Častilci morajo pozorno poslušati petkovo pridigo in ne smejo početi ničesar, kar bi jih odvrnilo od tega. Petkova molitev (Salat-ul-Džumu’a) je verska dolžnost, ki nadomesti dnevno opoldansko molitev (Salat-ul-Zuhr) v petek. To je eden od najbolj vzvišenih islamskih obredov in eden od njegovih potrjenih obveznih dejanj. Na…

Ponižnost in prisotnost v molitvi

Ponižnost in prisotnost v molitvi أSlužabnik je najbližje svojemu Gospodarju, kadar gre s čelom do tal v molitvi. . Ponižnost in prisotnost (Hušu’) predstavlja bistvo molitve in vključuje globoko koncentracijo ter popolno ponižnost pred Vsemogočnim Allahom. Oseba se trudi, da se osredotoča in razume kuranske verze ter prošnje recitirane v…

Priporočljive prostovoljne molitve

Priporočljive prostovoljne molitve Od muslimana se zahteva, da opravi le pet molitev na dan. Vendar jih islam spodbuja, da opravljajo druge prostovoljne molitve, saj zaradi njih postanejo vredni Allahove ljubezni in jim služijo, da nadomestijo morebitne pomanjkljivosti pri opravljanju obveznih molitev. Sledijo nekatere najpomembnejše dodatne molitve: Dodatne molitve, ki spremljajo…