Petkova molitev (Salat-ul-Džumu’a)

Petkova molitev (Salat-ul-Džumu’a) Častilci morajo pozorno poslušati petkovo pridigo in ne smejo početi ničesar, kar bi jih odvrnilo od tega. Petkova molitev (Salat-ul-Džumu’a) je verska dolžnost, ki nadomesti dnevno opoldansko molitev (Salat-ul-Zuhr) v petek. To je eden od najbolj vzvišenih islamskih obredov in eden od njegovih potrjenih obveznih dejanj. Na…

Priporočljive prostovoljne molitve

Priporočljive prostovoljne molitve Od muslimana se zahteva, da opravi le pet molitev na dan. Vendar jih islam spodbuja, da opravljajo druge prostovoljne molitve, saj zaradi njih postanejo vredni Allahove ljubezni in jim služijo, da nadomestijo morebitne pomanjkljivosti pri opravljanju obveznih molitev. Sledijo nekatere najpomembnejše dodatne molitve: Dodatne molitve, ki spremljajo…