Verovanje v božje knjige – Šest stebrov verovanja (Iman)

Pomen verovanja v božje knjige Častni Kuran je zapisan z veliko spretnostjo in natančnostjo in temelji na strogih kaligrafskih pravilih. To pomeni čvrsto verovanje, da je Vsemogočni Allah spustil nekatere božje knjige nekaterim Svojim poslancem in da vsebujejo Allahov govor, o katerem moramo razmišljati na način, ki ustreza Njegovemu veličanstvu.…

Pripisovanje partnerjev Allahu pri čaščenju (Širk)

Širk nasprotuje verovanju, da je samo Allah vreden čaščenja. Medtem ko verovanje, da si izključno Allah zasluži čaščenje in da morajo biti vsa dejanja čaščenja usmerjena Njemu, predstavlja največjo in najpomembnejšo dolžnost muslimana do svojega Gospodarja, se Širk smatra za največji greh v Allahovih očeh in je edini greh, katerega…