Ali je priporočljivo spremeniti ime po sprejetju islama?

Ali je priporočljivo spremeniti ime po sprejetju islama? Splošno pravilo je, da nov musliman lahko obdrži ime in mu ga ni treba spreminjati. Pravzaprav spreminjanje imen ni bila praksa med poslančevimi družabniki, naj bo Allah zadovoljen z njimi. Številni ljudje so sprejeli islam in obdržali svoja ne-arabska imena, razen če…

Pogoji za pravilen način pozivanja drugih v islam (Da’va)

Allah opisuje pravilen način opravljanja Da’ve, kot tistega, ki je okarakteriziran z določenimi kvalitetami, ki jo ločijo od drugih. Te kvalitete vključujejo naslednje: Razumevanje in znanje Klicalec v islam (Da’ija) mora imeti znanje o resnici, h kateri kliče druge, in jim jasno predstaviti božja navodila, ki temeljijo na jasnih dokazih:…

Odlike pozivanja drugih v islam – pozivanje drugih v islam (Da’va)

Opravljanje Da’ve je neizpodbitno eno od najboljših dejanj v Allahovem pogledu in je zelo pohvaljeno v Kuranu in poslančevi Sunni. Dokazi za to vključujejo naslednje: Da’va je sredstvo za uspeh v tem življenju in na onostranstvu. Kuran pravi: “In bodite narod, ki bo pozival k dobremu, nagovarjal k spodobnemu vedenju…