Džuma-namaz

Džuma-namaz Allah Svevišnji je petkom, u vrijeme podne-namaza, obavezao muslimane muškarce da se okupe na džuma-namazu, gdje će od imama slušati napute, savjete i duhovne opomene. Džuma-namaz je jedan od najznamenitijih obilježja i simbola islama i najstrožija i najpotvrđenija vjerska dužnosti. Vrijednost petka Petak (jevmu-l-džum’ah/dan okupljanja/) je najodabraniji i najveličanstveniji…

Ezan

Ezan Allah Uzvišeni je propisao muslimanima ezan prilikom pozivanja na namaz i oglašavanja nastupanja određenog namaskog vremena. Ikamet po šerijatskom normiranju ima za cilj da obavijesti klanjače o početku namaza u džematu. U prvo vrijeme islama, muslimanu su se okupljali na namaz bez ikakvog poziva, pa su jedan dan razmatrali…

Sehvi-sedžda (sedžda zbog zaborava i greške u namazu)

Sehvi-sedžda (sedžda zbog zaborava i greške u namazu) To su dvije sedžde koje je Allah Uzvišeni propisao radi otklanjanja greške i nedostatka u namazu. Kada se čini sehvi-sedžda? Sehvi-sedžda se čini u sljedećim situacijama: Ako klanjač u svom namazu, zbog zaborava ili zabune, doda ruku’, sedždu, stajanje ili sjedenje, tada…