Svrha i cilj zekata

Zekat je neznatno izdvajanje imetka, naređen od Allaha Uzvišenog muslimanima, koji se dijeli siromašnima i potrebnicima radi udovoljavanja njihovih životnih potreba i kao prevencija neželjenim ishodima, te radi drugih ciljeva i intencija Šerijata. Svrha i cilj zekata Allah Uzvišeni je propisao zekat muslimanima radi mnogobrojnih ciljeva i plemenite svrhe, podsjećajući…