Veliki hades – stanje velike fiktivne nečistoće i gusul – šerijatsko obredno kupanje

Veliki hades – stanje velike fiktivne nečistoće i gusul – šerijatsko obredno kupanje Šta obavezuje gusul: To su određene radnje ili situacije u kojima musliman, da bi obavljao namaz, tavafio oko Ka’be i slično, mora izvršiti šerijatsko obredno kupanje jer se nalazi u stanju velikog hadesa – velike fiktivne nečistoće.…

Kako se abdesti – postiže šerijatsko obredsolovno čišćenje

Kako se abdesti – postiže šerijatsko obredsolovno čišćenje Abdest i čišćenje su među najodabranijim djelima, jer Allah Uzvišeni time briše i prašta grijehe ako rob ima namjeru da postizanjem stanja čistoće zaluži Božiju nagradu. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, u jednom predanju kaže: “Kada se abdesti Allahov…

Šta je čistoća – taharet

Allah Uzvišeni obavezao je muslimana da očisti svoju nutrinu od širka i svih drugih duhovnosrčanih bolesti, i da drži čistim svoje tijelo od svih neprijatnosti i grijeha. Šta je čistoća – taharet Taharet u osnovi znači čistoća, bistrina i uređenost. Allah Uzvišeni naredio je muslimanu da održava čistim svoje unutarnje…