Vjerovanje u Muhammeda kao vjerovjesnika i poslanika

Vjerovanje u Muhammeda, Allah mu mir i spas darovao, kao vjerovjesnika i poslanika Vjerujemo da je Muhammed, Allah mu mir i spas darovao, Allahov rob i Njegov poslanik, prvak drevnih i potonjih naroda, kruna i završnica vjerovjesništva iza koje nema vjerovjesnika, dostavio je Božiju poslanicu, ispunio povjerenu obavezu, ukazao na…

Vjerovanje u Allahove objavljene Knjige (kitabe) – Šest ruknova vjerovanja

Šta podrazumijeva vjerovanje u Allahove Knjige:  Ispis Kur’ana Časnog radi se po najpreciznijim normama kvaliteta Čvrsto uvjerenje da je Allah Uzvišeni objavljivao Knjige (kitabe) koje je putem Svojih poslanika dostavljao ljudima, te da sadržaj tih knjiga predstavlja Allahov govor (kelam) kojeg je izrekao stvarno, onako kako dolikuje Njemu Uzvišenom, a…

Vjerovanje u Allahova lijepa imena i savršene atribute (Šest ruknova vjerovanja)

To podrazumijeva vjerovanje i prihvatanje svega što je Allah Uzvišeni potvrdio za Sebe u Kur’anu ili Sunnetu Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, od imena ili atributa, na način kako to Njemu Svemogućem dolikuje. Allah Uzvišeni ima najljepša imena i savršene attribute, niko Mu nije sličan u tome, o…

Širk – pripisivanje Bogu sudruga ili smatrati nekoga Njemu ravnim

Širk poništava vjerovanje da je samo Allah jedini Bog. Ako je vjerovanje u uluhijjet – pripisivanje osobine božanstvenosti samo Allahu Uzvišenom i činjenje ibadeta – izražavanje pokornosti i klanjanja samo Njemu Uzvišenom, najveća vjerska obaveza – vadžib, onda je širk, s druge strane, najveći grijeh kod Allaha Svevišnjeg kojeg neće…