Cei care primesc zakāh

Cei care primesc zakāh

Islamul a specificat beneficiarii zakāt-ului, iar musulmanul poate să îl plătească uneia sau mai multora dintre aceste categorii sau pur și simplu să îl ofere societăților de caritate care se angajează să-l distribuie celor care au dreptul să-l primească. Este mai potrivit, însă, să-l plătească în țara în care trăiește.

Cei care au dreptul de a primi din fondurile de zakāh sunt următorii:

Săraci sunt aceia care nu găsesc ceea ce le este suficient pentru satisfacerea a ceea ce este absolut necesar și a nevoilor fundamentale.

  1. Cei nevoiași care trăiesc în sărăcie absolută, precum și cei care nu-și pot satisface nevoile fundamentale.
  2. Persoanele angajate pentru colectarea și distribuirea zakāt-ului.
  3. Sclavii care au nevoie de bani pentru a se răscumpăra.
  4. Datornicii care nu își pot achita datoriile, indiferent dacă aceștia au împrumutat bani pentru interese publice sau personale.
  5. Cei care luptă pe Calea lui Allah: atât cei care luptă pentru apărarea religiei și a țării, cât și cei care se ocupă cu orice activitate care are ca scop sprijinirea și răspândirea islamului.
  6. Cei ale căror inimi se înclină către islam: aceștia sunt cei care au îmbrățișat islamul recent sau în privința cărora există speranța de a-l îmbrățișa. Datoria de a da zakāh acestei categorii de beneficiari nu aparține persoanelor fizice, ci, mai degrabă, organelor guvernamentale, centrelor islamice și organizațiilor caritabile, care stabilesc beneficiul real din spatele unor astfel de distribuiri..
  7. Călătorii care sunt supuși dificultăților financiare, chiar dacă ei sunt foarte bogați în locul de unde vin.

Coranul spune cu privire la cei care pot beneficia de fondurile strânse din zakāh: „Milosteniile [din caritatea anuală obligatorie] sunt numai pentru săraci, pentru sărmani, pentru cei care ostenesc pentru ele, pentru cei ale căror inimi se adună [întru credință], pentru slobozirea robilor, pentru cei îndatorați greu, pentru calea lui Allah și pentru călătorul aflat pe drum […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 9:60]