Cerințele unei modalității corecte de a îi chema pe ceilalți la islam (daʻwah)

Allah Preaînaltul a descris modul corect al implicării în daʻwah ca fiind definit de anumite trăsături distinctive, după cum urmează:

  1. Înțelegerea și deținerea de cunoștințe

Cel care invită la islam (dāʻiyah) trebuie să fie posesorul unor cunoștințe vaste despre adevărul la care îi invită pe oameni și să le prezinte în mod clar Prescripțiile Divine, pe baza unor dovezi limpezi: „Spune [o, Mohammed]: «Aceasta este calea mea! Eu chem la Allah, eu și cei care m-au urmat, bizuindu-ne pe dovadă limpede! […]»” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 12:108]

El nu trebuie să știe neapărat o mulţime de lucruri înainte de a începe să-i cheme pe oameni la islam. Însă, ori de câte ori descoperă ceva nou, el trebuie să-i învețe și pe alții despre aceasta. De exemplu, dacă el învață despre interdicția de a-I asocia pe cineva sau ceva în adorare lui Allah Preaînaltul, el trebuie neapărat să transmită aceste informații și celorlalți. De asemenea, în cazul în care el învață despre unele aspecte ale frumuseții islamului, el trebuie să le împărtășească și altora. Pe scurt, el trebuie să transmită tot ceea ce învață despre islam, chiar dacă ceea ce a învățat este doar un singur verset din Nobilul Coran, după cum a poruncit Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Transmiteți de la mine chiar și numai un verset.” [Al-Bukhari, 3461]

Astfel procedau și companionii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) – ei învățau principiile islamului în câteva zile și apoi se întorceau la oamenii lor pentru a îi chema la islam și a le trezi interesul, în special prin intermediul caracterului lor moral desăvârșit.

  1. Înțelepciunea

Coranul spune: „Cheamă la calea Domnului tău cu înțelepciune și bună îndemnare și discută cu ei cum e mai frumos! […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:125] Înțelepciunea este abilitatea de a lua decizii raționale și de a oferi sfaturi bune în momentul potrivit și la locul potrivit, ca urmare a experienței și a cunoștințelor deținute.

Având în vedere diferențele dintre oameni în ceea ce privește caracterul lor și nivelul de înțelegere, cel care cheamă la islam trebuie să aleagă metoda adecvată de a se implica în daʻwah și să aștepte oportunitatea de a-i convinge.

El trebuie să-i abordeze cu blândețe și compasiune și să poarte un dialog calm și echilibrat, care să nu instige la sentimente neplăcute și să nu stârnească ura. Acesta este motivul pentru care Allah Preaînaltul îi amintește Mesagerului Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) de Binefacerile pe care El i le-a dăruit, făcându-l blând cu oamenii: „Și datorită Îndurării lui Allah, tu, [Mohammed], ai fost așa de blând cu ei! Iar de ai fi fost fără blândețe și aspru la inimă, ei ar fi fugit din preajma ta […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 3:159]