Chemarea la rugăciune (adhān)

Chemarea la rugăciune (adhān)

Adhān-ul are drept scop chemarea oamenilor la rugăciune și anunțarea momentului de început al intervalului destinat unei anumite rugăciuni obligatorii. O altă chemare, numită iqāmah, are drept scop convocarea musulmanilor pentru a se alinia pentru începutul rugăciunii obligatorii. În timpul Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), musulmanii obișnuiau să se întâlnească și să se întrebe unul pe altul cu privire la timpul rugăciunii, însă nimeni nu îi înștiința despre aceasta. Într-o zi, aceștia discutau despre cum să strângă oamenii pentru rugăciune.

Unii au sugerat să se folosească un clopot, conform obiceiurilor creștinilor, iar alții au recomandat folosirea unui corn de berbec, precum evreii din vremurile de demult. În final, ʻOmar ibn Al-Khattāb (Allah să fie mulțumit de el!), unul dintre companionii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), a sugerat numirea unei persoane care să cheme lumea la rugăciune. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a acceptat și s-a întors către Bilal (Allah să fie mulţumit de el!) spunându-i: „Ridică-te, Bilal, și cheamă oamenii la rugăciune.” [Al-Bukhari, 579; Muslim, 377]

Modul de rostire al adhān-ului și al iqāmah

 • Atât adhān-ul, cât și iqāmah trebuie rostite în cazul unui grup de oameni (în congregație), însă situația se schimbă în cazul unui singur individ. Dacă un grup de oameni efectuează rugăciunea în congregație fără a rosti adhān-ul și iqāmah în mod intenționat, rugăciunea lor este validă, însă ei au păcătuit.
 • Adhān-ul trebuie rostit pe un ton plăcut și puternic, astfel încât oamenii să îl audă și să vină la moschee pentru efectuarea rugăciunii în congregație.
 • Adhān-ul poate avea diferite formulări, toate aprobate de către Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Vom menționa în continuare varianta cel mai des întâlnită. :

Iqāmah

 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar „Allah este Prea Măreţ, Allah este Prea Măreţ”
 2. Ash-hadu an lā ilāha illa Allah „Mărturisesc că nu există altă divinitate demnă de adorare în afara lui Allah”
 3. Ash-hadu anna Mohammedan rasūlu Allah „Mărturisesc că Mohammed este Trimisul lui Allah”
 4. Hayya ʻala-salāh. „Veniți la rugăciune”
 5. Hayya ʻala-l-falāh „Veniți la izbândă”
 6. Qad qāmat-salātu, Qad qāmat-salāh „Rugăciunea este pe cale să înceapă, rugăciunea este pe cale să înceapă”
 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar „Allah este Prea Măreţ, Allah este Prea Măreţ”
 8. Lā ilāha illa Allah „Nu există altă divinitate demnă de adorare în afara lui Allah”

Adhān-ul

 1. Allahu Akbar „Allah este Prea Măreţ” (de patru ori)
 2. Ash-hadu an lā ilāha illa Allah „Mărturisesc că nu există altă divinitate demnă de adorare, în afara lui Allah” (de două ori)
 3. Ash-hadu anna Mohammedan rasūlu Allah „Mărturisesc că Mohammed este Trimisul lui Allah” (de două ori)
 4. Hayya ʻala-salāh. „Veniți la rugăciune” (de două ori)
 5. Hayya ʻala-l-falāh „Veniți la izbândă” (de două ori)
 6. Allahu Akbar „Allah este Prea Măreţ” (de două ori)
 7. Lā ilāha illa Allah „Nu există altă divinitate demnă de adorare în afara lui Allah” (o dată)

Răspunsul la adhān

Se recomandă ca la auzul fiecărui enunț al adhān-ului, musulmanii să repete după mu’ad-dhin (cel care cheamă la rugăciune), excepție făcând cazul în care se spune Hayya ʻala-salāh „Veniți la rugăciune” și Hayya ʻala-l-falāh „Veniți la izbândă”, după care, el trebuie să spună: Lā haula ua lā quwwata illa bi-llah, ceea ce înseamnă „Nu există forță și nici putere decât la Allah”.

Se recomandă recitarea următoarei rugi după adhān: Allāhumma Rabba haadhihi-d-daʻuati-t-taammati, ua-saliā-l-qā’imati, āti Mohammedani-l-ua-sālata ua-l-fadilata, uabʻathu maqāman mahmudan alladhi uaʻadtah [O, Allah! Stăpân al acestei chemări perfecte și Stăpân al săvârșirii acestei rugăciuni, acordă-i lui Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), Al-Uasila (cel mai înalt loc din Paradis) și Al-Fadilah (cel mai înalt statut dintre toți oamenii) și trimite-l în locul binecuvântat (al mijlocirii pentru oameni în Ziua Judecății) pe care i l-ai promis.]