Chiếm hữu tài sản của người khác một cách bất công và vô lý.

Chiếm hữu tài sản của người khác một cách bất công và vô lý.

Chiếm hữu tài sản của người khác một cách bất công và vô lý dù là một số nhỏ thì cũng đều được xem là tội ác.

Bất công là một trong những hành vi bạo ngược nhất mà Islam đã cảnh báo, quả thật, Nabi r đã có nói: “Bất công sẽ là bống tối vào Ngày Phục Sinh” (Albukhari: 2315, Muslim: 2579). Chiếm hữu tài sản của người khác một cách vô lý và bất công, dù chỉ là một phần nhỏ tài sản thì cũng đều được xem là tội ác được cảnh báo sẽ bị trừng phạt khắc nghiệt vào Đời Sau, như Nabi r có nói: “Người nào chiếm lấy đất đai của người khác một gang tay thì y phải gánh chịu tội của việc chiếm đoạt bảy trái đất vậy” (Albukhari: 2321, Muslim: 1610).

 

Những hình ảnh thí dụ về sự bất công và vô lý trong giao dịch:

    1. Cưỡng ép: Không được phép cưỡng ép trong việc giao dịch dưới bất cứ mọi hình thức cưỡng chế và ép buộc nào. Hợp đồng sẽ không có giá trị trừ phi có sự đồng thuận của đôi bên, như Nabi r đã nói: “Trao đổi mua bán là phải có sự đồng thuận” (Ibnu Majah: 2185).
    2. Gian lận và lường gạt người: Ăn chặn tài sản của người một cách bất công là đại trọng tội, Nabi r nói: “Ai gian lận thì không phải là cộng đồng tín đồ của Ta” (Muslim: 101). Nguyên nhân của Hadith này là có một lần Thiên Sứ của Allah r ra chợ, Người thấy một đống hạt đang được bày bán, Người lấy tay cho vào bên trong đống hạt đó thì thấy bến dưới toàn là những hạt không tốt cũng như không đạt tiêu chuẩn, Người hỏi người bán: Này chủ thức ăn, đây là sao? Người bán đó nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, tại do mưa. Người r nói: Sao anh không để nó lên phía trên mặt để mọi người nhìn thấy? Sau đó Người r nói: “Ai gian lận thì không phải là cộng đồng tín đồ của Ta” (Tirmizhi: 1315).

Thiên Sứ của Allah r đã nguyền rủa người đưa và nhận hối lộ. .

  1. Tham nhũng: Một người được ban cho trí thông minh và khôn ngoan, y lợi dụng sự thông minh và khôn ngoan của mình để chiếm hữu tài sản bằng con đường luật pháp, tuy nhiên vị phẩm phán đứng ra phán xét không phải là người đổi trắng thành đen, bởi Nabi r đã nói: “Quả thật, Ta cũng chỉ là con người phàm tục, khi các ngươi tranh chấp và nhờ Ta phân xử, e rằng lập luận của một số người trong các người sắc bén hơn một số khác, Ta chỉ phân xử theo những lý lẽ Ta nghe thấy. Bởi thế, ai đó mà Ta phân xử cho y chiếm lấy quyền lợi của người anh em đồng đạo thì y chớ đừng lấy nó bởi vì Ta đã cắt một miếng lửa từ Hỏa ngục cho y” (Albukhari: 6748, Muslim: 1713).
  2. Hối lộ: Là việc một người đưa tiền hay tài sản cho một người để người đó làm điều gì đó mục đích nhằm hưởng quyền lợi không thuộc về mình, và đây là một trong những hình thức bất công và trọng tội. Quả thật, Thiên Sứ của Allah r đã nguyền rủa người đưa hối lộ và người nhận hối lộ. (Tirmizhi: 1337).

Sự lan truyền và nhân rộng của việc hối lộ trong xã hội sẽ làm cho hệ thống trật tự không ổn định và làm suy yếu xã hội.

Giới luật thế nào về việc một người cải đạo sang Islam nhưng trước kia đã từng chiếm hữu tài sản của người một cách bất công khi còn là Kafir?

Ai cải đạo sang Islam và ở nơi y vẫn còn tài sản Haram, đó là tài sản mà y đã chiếm đoạt của người khác bằng cách trộm cắp, cướp bóc .. thì y nên trả lại phần tài sản đó cho chủ nhân của nó nếu như y biết họ và có khả năng giao lại cho họ mà không bị gây hại.

Bởi vì sự việc diễn ra trước Islam, và nếu tài sản chiếm đoạt bất chính vẫn còn trong tay của y thì phải nên trả lại cho chủ của nó nếu có thể, bởi lời phán của Allah, Đấng Tối Cao phán: {Quả thật, Allah ra lệnh bảo các ngươi phải giao hoàn tín vật về lại cho chú nhân của nó.} (Chương 4 – Annisa’, câu 58).

Trường hợp nếu y không biết chủ nhân của tài sản mà y đã chiếm đoạt là ai sau khi đã nỗ lực tìm kiếm thì y hãy quyến góp số tài sản đó vào trong những việc làm từ thiện.