Co unieważnia modlitwę

Co unieważnia modlitwę

 Niemile widziane jest bawienie się dłońmi lub wykrzywianie twarzy podczas modlitwy. .

  1. Pominięcie któregoś z jej filarów (arkān) lub warunków świadomie lub przez zapomnienie, mimo, że osoba modląca ma możliwość wykonania go.
  2. Świadome opuszczenie któregoś z elementów obowiązkowych (łādżibāt).
  3. Celowe rozmawianie.
  4. Śmianie się na głos.
  5. Wiele niepotrzebnych ruchów nie należących do modlitwy.