Credința în îngeri – Cei şase stâlpi ai credinţei (imān)

Semnificația credinței în îngerii lui Allah

Aceasta presupune credința fermă în existența lor, în faptul că ei aparțin lumii nevăzute și nu lumii noastre şi a djinnilor, și că ei sunt slujitori pioși și onorabili care Îl adoră pe Allah, așa cum merită El să fie adorat, Îi îndeplinesc Poruncile și nu Îi arată nesupunere niciodată.

Coranul spune despre ei: „[…] Însă ei nu sunt decât niște robi ținuți în cinste. ~ Ei nu I-o iau înainte cu vorba și ei purced numai după Porunca Lui.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 21:26-27]

Credința în ei este unul dintre cei șase stâlpi ai credinței (imān), așa cum spune Coranul: „Trimisul a crezut în ceea ce i-a fost revelat de la Domnul său, asemenea și dreptcredincioșii. Fiecare [dintre ei] a crezut în Allah, în îngerii Lui, în Scripturile Lui și în Trimișii Lui […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:285]

Când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat despre credință, el a spus: „Înseamnă să crezi în Allah, în îngerii Săi, în Cărțile Sale, în Trimișii Săi, în Ziua de Apoi și să crezi în destin, cu ceea ce este bun și rău în el.” [Muslim,8]

Ce presupune credința în îngeri?

 1. Credința în existența lor. Credem că îngerii sunt creaţia lui Allah Preaînaltul, care există cu adevărat, iar Allah Preaînaltul i-a creat din lumină cu predispoziția înnăscută de a-L adora și de a I se supune.
 2. Credința în îngerii ale căror nume ne-au fost aduse la cunoștință, precum Jibrīl (Gavriil). Credem, de asemenea, în toți cei ale căror nume nu ne-au fost făcute cunoscute.
 3. Credința în atributele lor care ne-au fost precizate. Printre acestea se numără:
 • Ei aparțin lumii nevăzute, pe care Allah Preaînaltul a creat-o doar pentru a-L adora pe El. Nu au atribute divine și au predispoziția înnăscută de a I se supune lui Allah Preaînaltul, așa cum spune Coranul : „[…] sunt [stabiliți] îngeri aspri şi severi [a căror datorie este să îi chinuie pe locuitorii Focului]; ei nu se răzvrătesc împotriva lui Allah în ceea ce El le porunceşte, ci ei fac ceea ce li se porunceşte.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 66:6]
 • Allah Preaînaltul i-a creat din lumină, așa cum evidențiază și următorul hadith: „Îngerii au fost creați din lumină.” [Muslim, 2996]
 • Ei au aripi, după cum ne-a spus Allah Preaînaltul, iar El i-a creat pe îngeri cu un număr diferit de aripi, după cum găsim în Nobilul Coran: „Toată slava şi mulțumirile I se cuvin lui Allah, Creatorul cerurilor și al Pământului, Cel care a făcut din îngeri trimiși cu câte două aripi și cu câte trei și cu câte patru. El adaugă făpturii ceea ce voiește, căci Allah este cu putere peste toate.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 35:1])
 1. Credința în îndatoririle lor care ne-au fost aduse la cunoștință și pe care ei le îndeplinesc după Porunca lui Allah Preaînaltul. Acestea includ:
 • Îngerul însărcinat cu transmiterea Revelației Mesagerilor Săi și anume Jibrīl (Gavriil).
 • Îngerul însărcinat cu luarea sufletelor celor care sunt destinați să moară şi anume Îngerul Morţii şi ajutoarele lui.
 • Îngerii însărcinați cu înregistrarea faptelor bune și a celor rele ale oamenilor, cunoscuți sub numele de Scribii cei Nobili (al-kirām al-kātibun).

Beneficiile credinței în îngeri

Credința în îngeri aduce numeroase beneficii asupra vieții credincioșilor. Printre acestea enumerăm:

 1. Conștientizarea puterii și a forței absolute a lui Allah Preaînaltul. Măreața și splendida creare a îngerilor face mărturia clară a grandorii Creatorului lor. Cunoașterea faptului că Allah Preaînaltul a creat îngerii din lumină și i-a înzestrat cu aripi ne face să Îi preamărim și mai mult Atributele și să Îl adorăm și mai intens.

 2. Consecvența în supunere. Credința fermă că anumiți îngeri înregistrează faptele noastre ne îndeamnă să avem teamă de Allah și să ne îndepărtăm de nesupunere, fie că suntem singuri, fie în compania altora.

 3. Răbdarea în îndeplinirea îndatoririlor noastre față de Allah. În momentul în care conștientizăm numărul infinit al îngerilor din acest vast Univers și faptul că, alături de noi, I se supun lui Allah și Îl adoră fără încetare, simțim un sentiment măreţ de bucurie și de liniște.

 4. Arătarea recunoștinței față de Allah Preaînaltul. Faptul că Allah Preaînaltul a creat anumiți îngeri care au ca sarcină protejarea oamenilor împotriva relelor ne îndeamnă să Îi mulțumim pentru Grija Sa Divină.