Credința în Mohammed ca Profet și Mesager al lui Allah

Credința în Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ca Profet și Mesager al lui Allah

 • Credem că Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost Robul și Mesagerul lui Allah, că el este cel mai bun dintre toți oamenii și ultimul dintre Profeți, așadar, nu va mai fi urmat de niciun alt Profet. El a transmis Mesajul Divin în totalitate, așa cum i-a fost încredințat, și-a îndeplinit datoria de Profet, a sfătuit cu sinceritate comunitatea musulmană și s-a străduit cât de mult a putut pe Calea lui Allah.
 • Credem tot ceea ce el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus, ne supunem poruncilor sale și evităm acele lucruri asupra cărora ne-a avertizat și de la care ne-a oprit. Trebuie să Îl adorăm pe Allah Preaînaltul în conformitate cu îndrumările sale (Sunnah) și să nu luăm pe nimeni altcineva în afară de el ca exemplu. Coranul spune: „Ați avut voi în Trimisul lui Allah o pildă frumoasă, pentru cel care nădăjduiește în Allah și în Ziua de Apoi și Îl pomenește pe Allah mereu.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 33:21]
 • Trebuie să îl iubim pe Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mai mult decât pe părinții noștri, pe copiii noștri și chiar întreaga omenire. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Niciunul dintre voi nu va crede cu adevărat până când nu mă va iubi pe mine mai mult decât pe părintele lui, pe copilul lui și (chiar mai mult decât) întreaga omenire.” [Al-Bukhari, 15; Muslim, 44] Însă, iubirea față de Profet (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) nu poate fi atinsă decât respectându-i Sunnah. Fără îndoială că adevărata fericire și călăuzirea sigură nu pot fi atinse fără a ne supune lui, după cum spune Coranul: „[…] Iar de vă veți supune lui, veți fi călăuziți. Și nu-i revine Trimisului decât transmiterea limpede [a Mesajului].” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 24:54]
 • Trebuie să primim tot ceea ce el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) ne-a adus de la Allah Cel Atotputernic și să aderăm la Sunnah lui, punând mare preț pe călăuzirea primită de la el, așa cum spune Coranul: „Însă, nu! [Jur] pe Domnul Tău! Nu vor crede ei [cu adevărat] până ce nu te vor lua pe tine ca judecător pentru cele care se iscă între ei și nu vor mai afla în sufletele lor temere față de ceea ce tu ai hotărât și nu se vor supune cu desăvârșită supunere [hotărârii tale].” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 4:65]
 • Trebuie să evităm nesocotirea a ceea ce el ne-a poruncit, pentru că aceasta duce la încercări și ispite, rătăcire și la o pedeapsă severă în Viața de Apoi, după cum ni se spune în Coran: „[…] Aceia care fug de porunca sa, să se ferească să nu-i lovească pe ei o nenorocire sau să nu-i lovească pe ei o osândă dureroasă!”[Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 24:63]

Trăsăturile caracteristice ale Mesajului Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!)

Mesajul Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) are o serie de trăsături specifice, care îl deosebesc de Mesajele Divine anterioare. Printre acestea, enumerăm:

 • A fost Mesajul Divin final, așa cum ni se spune în Nobilul Coran: „Mohammed nu este tată niciunuia dintre bărbații voștri, ci el este Trimisul lui Allah și încheietorul Profeților […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 33:40]
 • A abrogat toate mesajele și legile anterioare, de aceea, nicio religie nu va fi acceptată de Allah Preaînaltul după trimiterea Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) în afară de islam, ceea ce înseamnă că ni se impune să îi urmăm călăuzirea. De asemenea, nimeni nu va fi primit în Paradis fără să îi fi călcat pe urme, deoarece el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) este cel mai nobil dintre Mesagerii lui Allah, comunitatea lui (ummah) este cea mai bună comunitate care a existat vreodată întru binele omenirii, iar legea lui este cea mai cuprinzătoare dintre toate. Coranul spune: „Acela care dorește o altă religie decât islamul, nu-i va fi acceptată, și el se va afla în Lumea de Apoi printre cei pierduți.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 3:85] Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „(Jur) pe Cel în mâna căruia se află sufletul lui Mohammed, că oricine din această comunitate, evreu sau creștin, care aude de mine și moare fără să creadă în cele cu care am fost trimis, va fi dintre locuitorii Iadului.” [Muslim, 153; Ahmad, 8609]
 • El a fost trimis deopotrivă oamenilor și djinnilor. Redând vorbele unora dintre djinnii care au acceptat islamul, Coranul spune: „O, neam al nostru! Răspundeți celui care cheamă la Allah! […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 46:31]

Coranul spune: „Și Noi nu te-am trimis decât ca vestitor și prevenitor pentru toată lumea, însă cei mai mulți dintre oameni nu știu.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 34:28] În legătură cu acestea, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Am fost favorizat față de ceilalți Profeți prin șase lucruri: mi-a fost dat darul discursului concis, dar cuprinzător, am fost făcut izbânditor prin teama [pe care Allah o aruncă asupra inimii dușmanilor mei], mi-a fost permisă prada de război, întregul Pământ a fost făcut mijloc de purificare și loc de adorare pentru mine, am fost trimis tuturor oamenilor, iar șirul Profeților se încheie cu mine.” [Al-Bukhari, 2815; Sahih Muslim, 523]

Beneficiile credinței în Mesagerii lui Allah

Credința în Mesagerii lui Allah aduce cu sine o serie de beneficii, printre care se numără următoarele:

 1. Conștientizarea grijii pe care Allah Preaînaltul o poartă robilor Săi prin faptul că le trimite Mesageri care să îi îndrume pe Calea cea Dreaptă și să le arate cum să Îl adore pe Allah. Cu siguranță, mintea umană nu este capabilă de aceasta. Adresând-se Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), Allah Preaînaltul spune: „Și Noi nu te-am trimis decât ca o îndurare pentru lumi.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 21:107]

 2. Exprimarea recunoștinței față de Allah Preaînaltul pentru această măreață binecuvântare.

 3. Iubirea față de Mesagerii lui Allah Preaînaltul, ridicându-i la rang înalt și lăudându-i în mod corespunzător pentru răspândirea Mesajului lui Allah în comunitățile lor și sfătuirea lor în ceea ce este bun.

 4. Urmarea călăuzirii conținută în Mesajele pe care Trimișii le-au adus de la Allah Preaînaltul și anume adorarea exclusivă a lui Allah, fără a-I asocia niciun fel de parteneri și aderarea la cerințele acestui Mesaj. Acest lucru le va aduce fericire credincioșilor, atât în această viață, cât și în Viața de Apoi. Coranul spune: „[…] acela care va urma Calea Mea cea Dreaptă nu va rătăci și nu va fi nefericit. ~ Însă acela care se va îndepărta de la Pomenirea Mea va avea parte de o viață grea […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 20:123-124]

Moscheea Al-Aqsa, situată în orașul vechi al Ierusalimului, este un loc căruia musulmanii îi acordă un deosebit respect. Este cea de-a doua moschee construită pe Pământ, după Moscheea cea Sfântă din Mecca. Atât Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), cât și ceilalţi Profeți (Pacea fie asupra lor!) s-au rugat în ea.