Credința în Numele și Atributele lui Allah – Cei şase stâlpi ai credinţei (imān)

Aceasta presupune credința în Numele și Atributele pe care Allah Însuși Şi Le-a atribuit sau pe care Trimisul Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) I Le-a atribuit, într-o manieră corespunzătoare Măreției Sale.

Allah are cele mai frumoase Nume și Atribute perfecte. Toate Numele și Atributele Sale sunt unice, așa cum spune Coranul: „[…] Nu este nimic asemenea cu El. El este As-Samī‘ [Cel care Aude Totul] și Al-Basīr [Atoatevăzătorul].” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 42:11] Prin urmare, nimic din ceea ce El a creat nu are nume sau atribute similare Lui în niciun fel.

Câteva dintre Numele cele mai frumoase ale lui Allah Preaînaltul

„Ar-Rahman [Preamilostivul], Ar-Rahīm [Prea Îndurătorul].” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 1:3]

„[…] As-Samī‘ [Cel care Aude Totul] și Al-Basīr [Atoatevăzătorul].” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 42:11]

„[…] Al-‘Azīz [Invincibilul, Cel Atotputernic], Al-Hakīm [Prea Înțeleptul].” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 31:9]

„Allah! Nu există Divinitate afară de El, Al-Qayyūm [Cel care subzistă, Cel care susţine totul]! […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2:255]

„Laudă lui Allah, Domnul tuturor lumilor.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 1:2]

Beneficiile credinței în Numele și Atributele lui Allah Preaînaltul

  1. Credința în Numele și Atributele lui Allah Preaînaltul crește nivelul de cunoaștere al dreptcredinciosului, ceea ce duce la sporirea credinței în Unicitatea lui Allah. Cei care cunosc și înțeleg Numele și Atributele lui Allah vor avea inimile pline de evlavie și dragoste pentru Domnul lor și vor tinde să I se supună numai Lui.

  2. Preamărirea lui Allah Preaînaltul prin intermediul preafrumoaselor Sale Nume este cea mai bună formă de pomenire a lui Allah (dhikr), așa cum spune Coranul: „O, voi cei care credeți, pomeniți-L pe Allah mereu.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 33:41]

  3. A-I cere lui Allah și a-L chema cu Numele și Atributele Sale, după cum spune Coranul: „Ale lui Allah sunt Numele cele mai frumoase! Aşadar, chemați-L cu ele! […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, Surat Al-‘A’raf, 7:180] Un astfel de exemplu ar fi rostirea: „Ya Razzāq irzuqni, ya Tauāb, tub ‛aleiya! Ya Rahīm, irhamni!” – „O, Tu Cel Îndestulător, îndestulează-mă cu cele necesare traiului! O, Tu, Cel Atoateiertător, iartă-mă! O, Tu, Cel Milostiv, ai milă de mine!”

Cel mai înalt nivel al credinței (imān)

Credința sau imān are mai multe nivele. Cu cât musulmanul neglijează mai mult obligațiile sale față de Allah Preaînaltul și nu I se supune, cu atât credința sa se diminuează. Și invers, cu cât arată mai multă supunere față de Allah Preaînaltul, Îl adoră și se teme mai mult de El, cu atât credința sa creşte.

Cel mai înalt nivel al credinței este ceea ce în islam numim ihsān (literalmente – perfecțiune, caritate, înfăptuirea de lucruri bune, etc.), pe care Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a descris astfel: „Aceasta înseamnă să-L adori pe Allah ca și cum L-ai vedea, pentru că, deși tu nu Îl vezi, El cu siguranță te vede.” [Al-Bukhari, 50; Muslim, 8]

Așadar, trebuie să vă amintiți mereu că Allah Preaînaltul vă privește atunci când sunteți în picioare sau așezați, atunci când sunteţi serioși sau glumiți; prin urmare, nu trebuie să Îi arătați nesupunere dacă știți că El vă vede tot timpul. Nu lăsați frica și disperarea sa vă cuprindă dacă știți că Allah Preaînaltul este cu voi. Nu vă veți simți niciodată stingheri și singuri în vreme ce Îl adorați și Îl chemați pe Allah Preaînaltul. Cum puteți cădea în păcat de vreme ce credeți cu tărie că Allah Preaînaltul este Atoateștiutor a ceea ce faceți, pe ascuns sau vădit? Dacă totuși păcătuiți, căiți-vă în faţa lui Allah și căutați iertarea Sa, pentru că El vă va ierta cu siguranță și va accepta căința voastră.

Câteva dintre beneficiile credinței în Allah Preaînaltul

  1. Allah Preaînaltul protejează credincioșii împotriva răului și a nenorocirilor și îi protejează de comploturile dușmanilor lor, așa cum spune Coranul: „Cu siguranţă, Allah îi apără pe cei care cred […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 22:38]

  2. Credința în Allah Preaînaltul aduce fericire și este sursa unei vieți bune, așa cum spune Coranul: „Pe cel ce face o faptă bună – bărbat ori femeie – și este credincios îl vom dărui Noi cu o viață bună […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:97]

  3. Credința în Allah Preaînaltul eliberează mintea umană de superstiții. Cei care cred în Allah Preaînaltul își pun toată încrederea numai în El și Îi sunt în totalitate devotați, pentru că El este Stăpânul lumilor și Dumnezeul Unic, fără parteneri. Drept consecință, ei nu se tem de nimeni altcineva și arată devoțiune numai față de Allah Preaînaltul. Acest lucru îi eliberează de toate superstițiile și concepțiile greșite.

  4. Cel mai mare beneficiu al credinței în Allah Preaînaltul este obținerea Mulțumirii Lui, intrarea în Paradis și dobândirea fericirii veșnice și a nesfârșitelor binecuvântări ale lui Allah.