Credința în Stăpânirea lui Allah – Cei şase stâlpi ai credinţei (imān)

Semnificația credinței în Stăpânirea lui Allah

Acest lucru înseamnă credința cu tărie că Allah Preaînaltul este Domnul, Creatorul, Susținătorul și Furnizorul tuturor lucrurilor; că El este Cel care dă viață și Cel care provoacă moartea; că El este Singurul care poate face rău și bine; că toată puterea de decizie Îi aparține; că în Mâna Lui este tot binele; că El are putere peste toate; și că El nu are niciun fel de partener în a face toate acestea.

Prin urmare, credința în Stăpânirea lui Allah le impune musulmanilor să creadă următoarele:

Allah Preaînaltul este Creatorul a tot ceea ce se găsește în Univers şi nu există alt Creator în afară de El, așa cum ni se spune în Coran: „Allah este Creatorul tuturor lucrurilor […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 39:62] Creativitatea omului implică doar procese precum transformarea a ceva dintr-o stare în alta, asamblare și construcție; aceasta nu implică o creare propriu-zisă, care presupune a face ceva din nimic sau a readuce ceva la viață după moartea sa.

El este Singurul care îi oferă creației Sale mijloacele de subzistență și nimeni altcineva nu poate face acest lucru, așa cum afirmă Coranul: „Și nu este viețuitoare pe Pământ a cărei hrană să nu fie în grija lui Allah […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 11:6]

El este Stăpânul tuturor lucrurilor și toate lucrurile sunt ale Sale: „A lui Allah este împărăția Cerurilor și a Pământului, precum și toate care se află în ele, căci El este cu putere peste toate!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:120

El este Unicul Stăpânitor care reglementează starea fiecărui lucru din Univers: „El cârmuiește toate lucrurile din Cer și de pe Pământ […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 32:5] Modul în care omul își administrează chestiunile lumești este destul de limitat și depinde de ceea ce are la dispoziție. În plus, el poate avea succes în ceea ce face sau poate eșua. Însă orânduirea lui Allah cu privire la mersul Universului este completă și eficace și nu este nimic care ar putea-o zădărnici în vreun fel, după cum ni se arată în Coran: „[…] Și nu este decât a Lui înfăptuirea și stăpânirea. Binecuvântat este Allah, Domnul tuturor lumilor!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 7:54]

Politeiștii arabi din vremea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) credeau în Stăpânirea lui Allah Preaînaltul

Politeiștii arabi din vremea Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mărturiseau Stăpânirea lui Allah Preaînaltul; ei credeau că El este Creatorul, Stăpânul și Cel care orânduiește toate lucrurile, însă doar această afirmație nu a fost suficientă pentru ca ei să intre în islam, după cum afirmă Coranul: „Însă dacă îi întrebi: «Cine a creat Cerurile și Pământul?», ei vor răspunde: «Allah!» Spune: «Slavă lui Allah!» Dar cei mai mulți dintre ei nu știu.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 31:25]

Într-adevăr, afirmația că Allah Preaînaltul este Domnul tuturor lumilor, că El este Stăpânul și Susținătorul, presupune ca toate actele de adorare să fie îndreptate numai către El, fără a-I alătura vreun partener în adorare.

Ar fi absurd să afirmăm că Allah Preaînaltul este Creatorul a tot ceea ce există, Cel care orânduiește toate lucrurile și Cel care dă viața și provoacă moartea și apoi să îndreptăm vreun act de adorare către orice altceva în afară de El. Într-adevăr, acest lucru ar fi unul cât se poate de greșit și cel mai grav dintre toate păcatele, după cum afirmă Coranul: „Și i-a zis Luqman fiului sau, sfătuindu-l pe el: „«O, fiule! Nu-I face lui Allah asociat, căci facerea de părtași este fărădelege mare!»” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 31:13]

Când Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost întrebat cu privire la cel mai mare păcat în faţa lui Allah, el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: „A-I face un rival lui Allah în adorare, deși El Singur v-a creat.” [Al-Bukhari, 4207; Al-Bukhari, 86 ]

Inima își găsește liniștea prin credința în Stăpânirea lui Allah Preaînaltul

Când o persoană admite cu fermitate că niciuna dintre creațiile lui Allah nu Îi poate contesta Hotărârea, El fiind Creatorul și Stăpânitorul întregii omeniri, Cel care hotărăște ceea ce consideră de cuviință pentru ei, Cel care este Unicul Creator, Susținător și Orânduitor al tuturor lucrurilor, Cel fără de a cărui voie nici măcar ceva mic cât un atom nu se mișcă, atunci inima omului devine atașată de Allah Preaînaltul. El Îi cere doar lui Allah, se bazează doar pe El în chestiunile lumești și răspunde la eșecurile și succesele vieții într-un mod calm, cu încredere și determinare. Atunci când am făcut tot ceea ce puteam face pentru a atinge un obiectiv în viața lumească, rugându-ne lui Allah pentru ajutor, atunci ne-am făcut, de fapt, datoria. În acest fel, devenim mulțumiți și împăcați, deoarece nu vom pofti la ceea ce au alții, fiind pe deplin conștienți că toată puterea de decizie este a lui Allah, Cel care creează ceea ce Voieşte și alege ceea ce este cel mai bine pentru oameni.