Credința că numai Allah este demn de adorare – Cei şase stâlpi ai credinţei (imān)

Ce înseamnă acest lucru?

Acest lucru înseamnă convingerea fermă că Allah Preaînaltul este Singurul Dumnezeu adevărat care merită să fie adorat. Aceasta implică faptul că toate actele de adorare aparente și ascunse, aşa cum sunt invocarea, teama, încrederea, rugăciunea, caritatea obligatorie (zakāh), postul și cererea de ajutor trebuie să fie îndreptate doar către El, așa cum spune Coranul: „Domnul vostru este un Domn Unic. Nu există altă divinitate în afară de El. El este Ar-Rahman [Preamilostivul], Ar-Rahīm [Prea Îndurătorul].” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 2: 163)

Acest verset expune foarte clar faptul că Allah Preaînaltul este un Dumnezeu Unic, ceea ce înseamnă că numai El este demn de adorare și nimeni altcineva nu trebuie să fie adorat în afară de El sau în locul Lui.

Importanța credinței că Allah Preaînaltul este Singurul Dumnezeu demn de adorare

Importanța credinței că Allah Preaînaltul este Singurul Dumnezeu demn de adorare este evidentă într-o serie de aspecte:

  1. Adorarea lui Allah Preaînaltul este scopul existenței omului și a djinnilor, așa cum afirmă Coranul: „Eu nu i-am creat pe djinni și oameni decât pentru ca ei să Mă adore.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 51:56]
  2. Adorarea lui Allah Preaînaltul este, de asemenea, motivul pentru care Allah Preaînaltul a trimis Mesageri și a revelat Cărțile Divine, care să susțină că Allah este Singurul Dumnezeu demn de adorare și să respingă zeitățile false adorate împreună sau alături de El, așa cum spune Coranul: „Noi am trimis la fiecare comunitate un Trimis [ca să le zică]: «Adorați-L pe Allah și țineți-vă departe de Taghūt [falsele zeități]! […]»” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:36]
  3. Adorarea lui Allah Preaînaltul este prima îndatorire a omului față de Creatorul său. Dându-i instrucțiuni și ordine lui Mu’ādh ibn Jabal (Allah să fie mulţumit de el!) înainte de a-l trimite în Yemen, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: „Vei merge la un popor dintre oamenii Cărții. Invită-i să depună mărturie că nu există niciun alt dumnezeu demn de adorare în afară de Allah.” [An-Nasa’i, 2522; At-Tirmidhi, 625] Aceasta înseamnă invită-i să îşi direcționeze toate actele de adorare numai către El.
  4. Credința că Allah Preaînaltul este Singurul Dumnezeu demn de adorare este, de fapt, înţelegerea efectivă a sensului mărturisirii Lā ilāha illa Allah. Cuvântul arab ilāh (tradus în general „Dumnezeu”), se referă la orice este adorat. Prin urmare, nu există niciun Dumnezeu care merită cu adevărat să fie adorat în afară de Allah și, astfel, niciun act de adorare nu trebuie să fie dedicat nimănui altcuiva, cu excepția Lui.
  5. Credința că Allah Preaînaltul este Singurul Dumnezeu demn de adorare este rezultatul logic al credinței că El este Creatorul, Stăpânul și Orânduitorul tuturor lucrurilor.