Credința musulmanilor în Isus

Credința musulmanilor în Isus (Pacea fie asupra sa!)

  1. El a fost unul dintre cei mai măreți Trimiși ai lui Allah și unul dintre cei puși la loc de mare cinste. Într-adevăr, el (Pacea fie asupra sa!) este unul dintre Mesagerii pe care Allah îi descrie în Coran ca având „voință fermă” – şi anume Mohammed Noe, Avraam, Moise, Isus (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lor!). Despre acești Profeți, Coranul spune: „[Adu-ți aminte] când am făcut noi legământ cu Profeții și cu tine, cu Noe, cu Avraam, cu Moise și cu Isus – fiul Mariei – și când am luat de la ei legământ puternic.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 33:7]
  2. El a fost un om simplu, fără niciun atribut divin, pe care Allah Cel Atotputernic l-a trimis să îi călăuzească pe fiii lui Israel dăruindu-i un număr de miracole, așa cum spune Coranul: „El nu este decât un Rob, asupra căruia Noi ne-am revărsat Harul Nostru și din care am făcut o pildă pentru fiii lui Israel.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 43:59] El nu le-a poruncit oamenilor săi să îl considere pe el și pe mama sa, Maria (Pacea fie asupra lor!), divinități alături de Allah Preaînaltul; el doar le-a cerut să facă precum i-a poruncit Allah să le spună: „[…] Adorați-L pe Allah, Domnul meu și Domnul vostru! […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 5:117]

Musulmanii cred că Isus (Pacea fie asupra sa!) a fost unul dintre cei mai însemnați Mesageri ai lui Allah, însă el nu a avut nicio însușire divină și nu a fost nici ucis, nici crucificat.

  1. El este fiul Mariei, o femeie pură, pioasă și virgină, care, cu sinceritate, s-a devotat întru totul adorării lui Allah Preaînaltul. L-a născut pe Isus (Pacea fie asupra sa!) după ce acesta a fost conceput, în mod miraculos, fără tată, la fel ca Adam (Pacea fie asupra sa!), așa cum afirmă Coranul: „Înaintea lui Allah, Isus este asemenea lui Adam, pe care El l-a făcut din lut și apoi i-a zis lui «Fii!» și el a fost.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 3:59]
  2. Între el și Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra lor!) nu a mai fost niciun alt Profet. De fapt, Isus (Pacea fie asupra sa!) a adus vestea venirii Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), după cum spune Coranul: „Şi [adu-ţi aminte] când Isa [Isus], fiul lui Mariam [Maria], a spus: «O, fii ai lui Israel! Eu sunt Mesagerul lui Allah pentru voi, confirmând Taurah [Tora, care i-a fost trimisă lui Moise] de dinainte de mine şi aducându-vă [vouă] vestea bună a [venirii] unui Mesager ce va veni după mine, al cărui nume va fi Ahmad [un alt nume al Profetului Mohammed]!» […]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 61:6]
  3. Credem în miracolele pe care el le-a săvârșit, cu Voia lui Allah Preaînaltul. El (Pacea fie asupra sa!) a vindecat oamenii de lepră, a vindecat orbul, a înviat morții, le-a vestit oamenilor ceea ce mâncaseră și ceea ce aveau strâns în casele lor, toate acestea numai cu permisiunea lui Allah Preaînaltul. Allah l-a înzestrat cu puterea de a îndeplini aceste miracole pentru a dovedi că Isus (Pacea fie asupra sa!) este cu adevărat Mesagerul Său, pe care El l-a trimis cu Mesajul Divin.
  4. Cel care nu crede că Isus (Pacea fie asupra sa!) a fost Robul și Mesagerul lui Allah și nu dezaprobă în mod vehement afirmațiile evreilor la adresa lui, pe care Allah le-a arătat ca fiind false, nu este considerat a fi un adevărat credincios. Totodată, trebuie să dezaprobăm convingerile creștinilor cu privire la Isus (Pacea fie asupra sa!), care au rătăcit foarte mult considerându-l pe el și pe mama lui a fi divinități alături de Allah Preaînaltul. Aceștia pretind că Isus (Pacea fie asupra sa!) este fiul lui Dumnezeu sau adoptă doctrina Trinității, referindu-se la Allah ca fiind parte a acesteia. Mărire Lui, El este cu mult mai presus de ceea ce spun ei!
  5. El nu a fost nici ucis, nici crucificat. De fapt, el (Pacea fie asupra sa!) a fost înălțat de către Allah Preaînaltul la Cer în vreme ce Allah a făcut pe altcineva să semene cu Isus (Pacea fie asupra sa!) și i-a făcut pe ceilalți să creadă că acesta a fost crucificat. În Nobilul Coran, este menționat acest lucru: „Și din pricina vorbelor lor: «Noi l-am omorât pe Mesia Isus, fiul Mariei, Trimisul lui Allah!», în vreme ce ei nu l-au omorât, nici nu l-au răstignit pe cruce, ci a fost făcut [cineva] să semene cu el! Cei care au avut păreri diferite în privința lui [Isus], au fost în îndoială [în legătură cu moartea lui]; ei nu au avut cunoștință sigură despre ea [moartea lui], ci doar au urmat unor presupuneri. De bună seamă, nu l-au omorât, ~ Ci Allah l-a înălțat la El. Iar Allah este ʻAzīz [Invincibil, Atotputernic], Hakīm [Preaînțelept] ~ Nu va fi niciunul dintre oamenii Cărții care să nu creadă în el, înaintea morții sale. Iar în Ziua de Apoi, el va fi martor împotriva lor.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 4:157-159] Astfel, Allah Preaînaltul l-a apărat și l-a înălțat la Cer. El va reveni pe Pământ în cele din urmă și va conduce după legea lui Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), apoi va muri și va fi îngropat și va fi apoi înviat ca toți ceilalți oameni, așa cum spune Coranul: „Din el v-am creat, în el vă vom întoarce și din el vă vom scoate încă o dată.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 20:55]