Cum să te convertești la islam

Cum să te convertești la islam

Pentru a intra în islam, tot ceea ce este nevoie să faceți este să pronunțați mărturisirea de credință (shahādah) cu o convingere sinceră, fiind pe deplin conștienți de sensul său. Shahādah este primul și cel mai important dintre cei cinci stâlpi ai islamului și este format din două părți, și anume:

  1. Ash-hadu an lā ilāha illa Allah: aceasta înseamnă: mărturisesc că nu există altă divinitate demnă de adorare în afară de Allah; doar pe El singur Îl ador, fără a-I asocia alți parteneri în adorare.
  2. Wa ash-hadu anna Mohammedan Rasūlu-Llah: aceasta înseamnă: şi mărturisesc că Mohammed este Mesagerul lui Allah, pe care El l-a trimis întregii omeniri. Voi asculta poruncile sale și voi evita orice a interzis și Îl voi adora pe Allah Preaînaltul în conformitate cu Legea Sa și cu învățăturile Trimisului Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). (vezi paginile 46 – 41)

Baia rituală totală (ghusl)

Momentul în care o persoană îmbrățișează islamul este, fără îndoială, cel mai important moment din viața sa, pentru că aceasta reprezintă nașterea sa reală, ea ajungând să înțeleagă adevăratul motiv al existenței sale. Acum, după ce ea a intrat în islam, îi este recomandat să facă o baie rituală totală (ghusl), spălându-și întregul trup cu apă. În acelaşi mod în care și-a purificat sufletul de chestiuni precum a-I atribui parteneri lui Allah în adorare (shirk) și comiterea de păcate, i se recomandă să-și curețe și trupul printr-o îmbăiere totală.

Când unul dintre arabii notabili a îmbrățișat islamul, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a îndrumat să facă o baie. [Al-Baihaqi – As-Sunan As-Sughrā, 837])