Czynności niemile widziane podczas modlitwy

Czynności niemile widziane podczas modlitwy

 Im bardziej osoba unika rozproszenia, koncentując się na modlitwie i stając z pokorą przed swoim Panem, tym większą nagrodę otrzyma i tym wyższy będzie jej stopień w raju.

Są to czynności, które obniżają wartość modlitwy, zmniejszając przez to nagrodę za nią i wpływają negatywnie na pokorę, koncentrację i skupienie podczas modlitwy. Oto one:

  1. Odwracanie głowy podczas modlitwy (patrząc na boki lub do tyłu), gdyż kiedy zapytano o to Proroka r, on odpowiedział: „Jest to sposób okradania, za pomocą którego Szatan odbiera część modlitwy człowieka” (Saḥῑḥ Al Buchārῑ: 718).
  2. Bawienie się rękami lub wykrzywianie twarzy, umieszczanie rąk na biodrach, splatanie palców i strzelanie nimi.
  3. Wykonywanie modlitwy, kiedy coś nas rozprasza, na przykład odczuwanie głodu lub potrzeby załatwienia się, gdyż Prorok r powiedział: „Nie ma modlitwy, kiedy jedzenie jest już przygotowane, albo kiedy ktoś odczuwa potrzebę załatwienia się” (Saḥῑḥ Muslim: 560).