De aanbevolen vrijwillige gebeden

De aanbevolen vrijwillige gebeden

Het verrichten van vrijwillige gebeden is de reden dat je de liefde van Allah waardig zult zijn. .

Moslims zijn slechts verplicht om vijf gebeden per dag te verrichten.

Echter, islam moedigt hen ook aan om andere, aanbevolen gebeden te verrichten, want op die manier verdienen zij de liefde van Allah en compenseren ze mogelijke gebreken in de uitvoering van hun verplichte gebeden.

De volgende gebeden zijn enkele van de belangrijkste extra gebeden:

  1. De extra gebeden (as-sunan ar-rawaatieb): dit zijn de gebeden die voor of na de verplichte gebeden worden verricht. De meeste moslims laten het niet na om deze gebeden te verrichten.

Wat betreft de beloning voor deze gebeden, heeft de Profeet r gezegd: “Allah zal een huis bouwen voor elke moslim die twaalf vrijwillige gebedseenheden verricht gedurende de nacht en de dag.” (Sahieh Muslim: 728)

Het zijn de volgende gebeden:

1twee gebedseenheden voor het fajr-gebed
2vier gebedseenheden voor het dhuhr-gebed (waarbij je na elke tweede eenheid de tasliem uitspreekt) en twee erna.
3twee gebedseenheden na het maghrib-gebed
4twee gebedseenheden na het ‘ishaa’-gebed
  1. Het witr-gebed: het Arabische woord witr betekent ‘oneven’ en verwijst naar het oneven aantal gebedseenheden dat na ‘ishaa’ verricht wordt. Van de extra gebeden wordt het beschouwd als een van de beste en meest verdienstelijke gebeden. De Profeet r gebood de moslims eens: “Volgelingen van de Qur’an! Verricht het witr-gebed.” (Sunan at Tirmidhi: 453 en Sunan Ibn Maajah: 1170)

Het beste moment om het witr-gebed te verrichten is in het laatste gedeelte van de nacht voor het fajr-gebed, maar een moslim kan het op elk moment verrichten tussen het ‘ishaa’- en fajr-gebed.

Het minimum aantal gebedseenheden van het witr-gebed is één, maar het is beter om er drie te verrichten. Een moslim kan er meer verrichten als hij wil, maar het maximum aantal dat de Profeet r gewoonlijk verrichtte was elf.

De extra gebeden worden meestal verricht per twee gebedseenheden gevolgd door een tasliem. Het witr-gebed is hierin geen uitzondering. Echter, wanneer een moslim het gebed wil afsluiten, dien je een extra gebedseenheid toe te voegen, waarin je een speciale smeekbede, genaamd qoenoet, kunt uitspreken. Deze smeekbede wordt uitgesproken nadat je terugkomt tot stand vanuit de buiging en voordat je tot de prosternatie overgaat. Na deze smeekbede, mag je bidden tot Allah om Hem te vragen wat je maar wilt, waarbij je de handen voor je houdt met de handpalmen omhoog gericht.

Tijden wanneer het niet toegestaan is om de extra gebeden te verrichten

Een moslim mag op elk moment een extra gebed verrichten, behalve op de tijden waarop het verboden is om deze te verrichten. Dit zijn meestal de tijden waarop bepaalde niet-moslims hun gebeden verrichten. Gedurende deze tijden is het enkel toegestaan om de verplichte gebeden te verrichten die je gemist hebt of de extra gebeden die vanwege een specifieke reden worden verricht. Een voorbeeld hiervan is de tahiyyatoel-masdjied (‘het groeten van de moskee’): dit is een gebed dat bestaat uit twee gebedseenheden en het wordt verricht wanneer je de moskee binnengaat en er genoeg tijd is om het te verrichten voordat het verplichte gebed begint. Je mag als moslim echter te allen tijde Allah aanroepen en smeekbeden verrichten.

De tijden waarop het niet is toegestaan om extra gebeden te verrichten omvatten:

1De tijd die volgt op het fajr-gebed totdat de zon een speerlengte boven de horizon staat. Dit is in islamitische wetgeving gespecificeerd als een korte tijd en duurt ongeveer 20 minuten in een land met een gematigd klimaat.
2Vanaf het moment dat de zon op het hoogste punt is tot dat deze naar het westen zakt vanuit het midden van de hemel. Dit een korte periode voorafgaand aan het begin van het dhuhr-gebed.
3Na het ‘asr-gebed tot aan zonsondergang.