De algemene regel met betrekking tot eten en drinken

De algemene regel met betrekking tot eten en drinken

De algemene regel in sharia, of islamitische wetgeving, is dat alles is toegestaan behalve dat wat specifiek verboden is en wat zeker schadelijk is voor de gezondheid, het karakter of de religie van mensen. Allah herinnert ons eraan dat Hij alles op aarde heeft geschapen zodat het ons van nut kan zijn, met uitzondering van de zaken die Hij ons heeft verboden. Zoals de Qur’an stelt: “Hij is Degene die voor jullie heeft geschapen al hetgeen zich bevindt op de aarde.” (Soera al Baqara 2:29)

Groente en fruit

Toegestaan en geschikt voor menselijke consumptie zijn alle soorten groenten die mensen planten of plukken, alle soorten kruiden en champignons, uitgezonderd degenen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid of leven en degenen die het verstand bedwelmen of benevelen, zoals bepaalde alcoholische dranken en drugs. Deze zijn strikt verboden omdat ze zeker grote schade zullen veroorzaken.