De etiquette van eten en drinken

 

De etiquette van eten en drinken

Allah ﷻ heeft een aantal regels vastgelegd die betrekking hebben op eten en drinken. Deze regels dienen in het algemeen ter realisatie van specifieke goddelijke bedoelingen, zoals mensen herinneren aan de gift waarmee Allah hen begunstigd heeft, om hen te beschermen tegen ziekten en om buitensporigheid en hoogmoed te vermijden. Deze regels omvatten de volgende zaken:

Onder de goede manieren en regels:

  1. Het vermijden van het eten en drinken uit gouden, zilveren of verguld vaatwerk, omdat dit een vorm van buitensporigheid is die ook het hart van arme mensen breekt. De Profeet r adviseerde eens: “Drink niet uit gouden of zilveren bekers en eet niet van gouden of zilveren borden, want die zijn voor de ongelovigen in deze wereld en voor ons in het hiernamaals.” (Sahieh al Bukhari: 5110 en Sahieh Muslim: 2067)
  2. Je handen wassen voor en na het eten. Dit wordt nog meer benadrukt wanneer de handen vies zijn of als er nog etensresten op zitten.
  3. De naam van Allah uitspreken (bismillaah zeggen) voor je gaat eten of drinken. Als iemand echter vergeet om de naam van Allah uit te spreken aan het begin van de maaltijd en hij herinnert zich dat hij het nog niet gezegd heeft nadat hij is begonnen met eten, dan dient hij direct het volgende te zeggen: bismillaahi awwalihi wa aakhirihi (‘ik begin met de naam van Allah aan het begin en aan het eind’). De Profeet r observeerde eens dat een jongen zich niet hield aan de islamitische etiquette van het eten en adviseerde hem: “Jongeman, spreek de naam van Allah uit, eet met je rechterhand en eet van wat zich recht voor jou bevindt.” (Sahieh al Bukhari: 5061 en Sahieh Muslim: 2022)
  4. Eten en drinken met de rechterhand: de Profeet r zei: “Eet niet met je linkerhand, want satan eet met zijn linkerhand.” (Sahieh Muslim: 2019
  5. Het is aanbevolen om niet te eten en drinken terwijl je staat.
  6. Eet van de kant van het bord die het dichtst bij jou is, want het is niet beleefd om van andere kanten van het bord te eten die dichter bij andere mensen zijn. Zoals de Profeet r aan de jongeman adviseerde: “Eet van wat zich recht voor jou bevindt.”
  7. Het is aanbevolen om kruimels die gevallen zijn op te rapen, schoon te maken, vuil ervan te verwijderen en het op te eten, zodat je niet spilzuchtig bent.
  8. Niet zomaar eten bekritiseren. Je dient het eten te prijzen of het te laten zonder iets te zeggen. De Profeet r bekritiseerde nooit eten dat voor hem neer werd gezet. Hij at het op als hij het lekker vond en anders liet hij het staan zonder uitdrukking te geven aan zijn afkeer. (Sahieh Al Bukhari: 5093 en Sahieh Muslim: 2064)
  9. Overdadig eten vermijden, want over het algemeen veroorzaakt dit ziekten en luiheid, terwijl gematigdheid wat dit betreft de beste koers zou zijn. Zoals de Profeet r ooit observeerde: “Geen mens vult iets slechter dan zijn maag. Enkele monden vol zouden voldoende voor hem zijn om hem de kracht te geven die hij nodig heeft. Echter, als hij meer wil, dan zou hij een derde [van zijn maag] moeten vullen met eten, een derde met drinken en een derde over moeten laten om makkelijk te kunnen ademen.” (Sunan At Tirmidhi: 2380 en Sunan Ibn Maajah: 3349)
  10. Allah danken door alhamdoelillaah (Alle lof is voor Allah) uit te spreken. Je mag echter de volgende woorden toevoegen: alhamdoe lillaah illadhie at’amanie haadhaa wa razaqaniehi min ghayri hawlin minnie walaa quwwah (‘alle lof is aan Allah die mij gevoed heeft met dit eten en die me ervan voorzien heeft, zonder enige kracht of macht van mijn kant.’)