De gebedsplaats

De gebedsplaats

Islam gebiedt mannen om gezamenlijke gebeden te verrichten en moedigt hen aan om dit in de moskee te doen, die fungeert als een sociaal forum voor moslims. Gezamenlijke gebeden helpen om de banden van broederschap, eenheid en saamhorigheid te vermeerderen en te versterken. Islam belooft zelfs een grotere beloning aan degenen die deelnemen aan de gezamenlijke gebeden. Zoals de Profeet r zei: “De beloning voor het verrichten van het gezamenlijk gebed is 27 keer groter dan voor een gebed dat iemand alleen verricht.” (Sahieh al Bukhari: 619, Sahieh Muslim: 650 en Musnad Ahmad: 5921)

Het gebed kan echter overal verricht worden. Dit is een van de gunsten die Allah ﷻ ons geschonken heeft, waarmee Hij de religie praktisch en eenvoudig heeft gemaakt. De Profeet r zei:”De aarde is voor mij tot een plek van gebed en reiniging gemaakt (d.w.z. geschikt om tayammoem mee te verrichten als er geen water beschikbaar is of als je niet in staat bent om water te gebruiken). Daarom kan iedereen van mijn gemeenschap, wanneer de tijd voor het gebed is aangebroken, het gebed verrichten waar ze zich ook mogen bevinden.” (Sahieh al Bukhari: 328 en Sahieh Muslim: 521)

Voorwaarden waaraan voldaan moet worden betreffende de gebedsplaats

Islam bepaalt dat de plek waar we het gebed verrichten zuiver en schoon moet zijn. Zoals de Qur’an stelt: “En Wij hebben Abraham en Ismaël bevolen om Mijn Huis rein te houden voor degenen die de ommegang [tawaaf] om de Ka’ba verrichten, voor degenen die zich daarin afzonderen ter meditatie [i’tikaaf, en zich daar tot Allah richten] en voor degenen die neerbuigen en zich prosterneren [voor Allah].” (Soera al Baqara 2:125) Een algemene regel is dat we de plaats waar we bidden als zuiver en schoon beschouwen, tenzij het overduidelijk besmeurd is met een bepaalde onreinheid. Als er niets specifieks is dat een plek onzuiver maakt, dienen we het daarom als schoon te beschouwen en mogen we er het gebed verrichten zonder dat een gebedskleed noodzakelijk is.

Er zijn een aantal criteria en voorwaarden waaraan voldaan moet zijn met betrekking tot de gebedsplaats, waaronder de volgende:

 1. Je dient niet het gebed te verrichten op een plek waar je mensen mogelijk lastig valt, zoals drukke openbare gelegenheden, doorgangen en plekken waar het niet toegestaan is om te staan of zitten. Dit kan tot drukte leiden en zorgen voor veel ongemak. De Profeet r zei: “Er moet geen kwaad verricht worden en geen kwaad vergolden worden.” (Sunan Ibn Maajah: 2340 en Musnad Ahmad: 2865)
 2. De gebedsplaats dient vrij te zijn van zaken die tot afleiding kunnen leiden, zoals afbeeldingen (die je soms op gebedskleden ziet), lawaai en muziek.
 3. Je dient het gebed niet te verrichten op een plek waar aanbidding belachelijk wordt gemaakt, zoals een plek waar dronken of fanatieke mensen zijn. Allah de Almachtige verbiedt moslims om de valse goden van niet-moslims te beledigen, zodat deze in hun onwetendheid niet Allah ﷻ beledigen: “Beschimp degenen niet, die zij naast Allah aanroepen, anders zullen zij uit nijd, in hun onwetendheid, Allah beschimpen.” (Soera al An’aam 6:108)
 4. Je dient niet het gebed te verrichten op een plek die specifiek ontworpen is voor het verrichten van zonden, zoals danszalen of nachtclubs.

 

De gebedsplaats

 • Kun je het gezamenlijk gebed in de moskee verrichten?
  • Ja => Een man dient het gezamenlijk gebed in de moskee te verrichten, want door dit te doen verricht hij een rechtschapen daad die Allah het meest liefheeft. Het is ook toegestaan voor vrouwen om deel te nemen aan het gezamenlijk gebed in de moskee.
  • Nee => Wanneer je het onmogelijk in de moskee kunt verrichten, is de plaats waar je wilt bidden dan zuiver en schoon?
   • Ja => Het gebed verrichten op een plek die niet schoon of zuiver is, is strikt verboden, want Allah gebiedt ons een schone plek te kiezen voor het gebed.
   • Nee => Als de plek waar je het gebed wilt verrichten schoon is, zal je met je gebed de mensen lastig vallen, bijvoorbeeld omdat het in een doorgang is?
    • Ja => Het gebed verrichten op een plek waar je zeker ongemak zult veroorzaken of mensen zult lastig vallen is verboden. Je zult dus een geschiktere plek moeten vinden.
    • Nee => Bevindt er zich iets op de plek waar je wilt bidden, dat jouw aandacht zal afleiden, zoals afbeeldingen of lawaai?
     • Ja => Je dient plekken te vermijden waar je afgeleid kunt raken in het gebed.
     • Nee => Het is absoluut geldig om je gebed waar dan ook ter wereld te verrichten. Dit is één van de vele giften die Allah aan de moslims heeft geschonken en waarmee Hij hen begunstigd heeft.