De inname van drugs

Drugs

De inname van drugs, of deze nu plantaardig of chemisch zijn, of ze nu geïnhaleerd, doorgeslikt of geïnjecteerd worden, wordt in islam beschouwd als één van de grote zonden. Ze dienen als bedwelmende middelen, maar vernietigen ook het zenuwstelsel en teisteren degenen die ze nemen ook met verschillende psychologische en neurologische aandoeningen. Ze kunnen zelfs tot de dood leiden. Allah I, de Meest Barmhartige, zegt in de Qur’an: “En dood elkaar niet [jezelf niet en een ander niet]. Allah is voor jullie immer Genadevol.” (Soera an Nisaa’ 4:29)