De pilaren en verplichte handelingen van het gebed

De pilaren en verplichte handelingen van het gebed

De pilaren (arkaan, enkelvoud: roekn) van het gebed zijn de essentiële delen die noodzakelijk zijn voor de geldigheid ervan. Als een van deze pilaren opzettelijk wordt weggelaten of wegens vergeetachtigheid, is het gebed ongeldig.

De pilaren zijn als volgt:

De openings-takbier: het staan, als je hiertoe in staat bent; het reciteren van Soera al Fatiha (wanneer je alleen bidt en niet geleid wordt door een imam); buigen; omhoog komen uit de gebogen houding; de prosternatie; het zitten tussen twee prosternaties; de laatste tashahhoed; de tasliem; en er zeker van zijn dat elk lichaamsdeel zich in de goede positie bevindt, voordat je overgaat tot de volgende houding.

De verplichte handelingen van het gebed (waajibaat, enkelvoud: waajib) zijn de handelingen die je verplicht moet uitvoeren tijdens het gebed. Als ze opzettelijk worden weggelaten dan is je gebed ongeldig. Echter, als ze worden weggelaten wegens vergeetachtigheid of een gebrek aan concentratie, dan is het gebed nog steeds geldig, maar dan kunnen de weggelaten handelingen worden gecompenseerd met twee ‘prosternaties van vergeetachtigheid’, zoals we later zullen uitleggen.

De verplichte handelingen zijn als volgt:

Het uitspreken van elke takbier gedurende het gebed uitgezonderd de openingstakbier; één keer soebhaana rabbiy-al-‘adhiem (Glorie zij met mijn Heer, de Almachtige) uitspreken; sami’allahoe liman hamida (Allah luistert naar degene die Hem lofprijst) uitspreken of je nu alleen bidt of achter iemand die het gebed leidt (een imam); rabbanaa wa lakal hamd (onze Heer, alle lofprijzing is voor U) uitspreken; één keer soebhaana rabbiy-al-a’laa (Glorie zij met mijn Heer, de Allerhoogste) uitspreken; één keer rabbi ghfirli (mijn Heer, vergeef mij) uitspreken wanneer je tussen twee prosternaties zit; de eerste tashahhoed uitspreken. Deze verplichte handelingen kunnen gecompenseerd worden door twee ‘prosternaties van vergeetachtigheid’ te verrichten.

De aanbevolen handelingen van het gebed (sunan-as-salaat) zijn de woorden en daden die buiten de pilaren en verplichte handelingen van het gebed vallen. Ze dienen om het gebed te complementeren en het is aanbevolen om ze in acht te nemen. Het weglaten van deze handelingen maakt je gebed niet ongeldig.