De status van de vrouw in islam

De status van de vrouw in islam

Islam heeft vrouwen geëerd en hen bevrijd van dienstbaarheid en onderwerping aan mannen. Het heeft hen er ook van bevrijd een goedkoop handelsartikel te zijn zonder enige mate van respect of eer. Voorbeelden van de mate van respect die islam aan de vrouw toont omvatten de volgende zaken:

  • Islam schenkt vrouwen het recht om te erven en wijst hen daarbij een billijk aandeel toe naast mannen. Dit aandeel verandert met wisselende omstandigheden, afhankelijk van hun relatie met anderen en de financiële verantwoordelijkheden die zij dragen. Terwijl mannen als religieuze plicht hun familie moeten onderhouden, zijn vrouwen nog niet verplicht om een stuiver bij te dragen.
  • Het vestigt totale billijkheid tussen mannen en vrouwen bij verschillende zaken, waaronder financiële transacties. Zoals de Profeet r zei:”Vrouwen zijn de tweelinghelften van mannen.” (Sunan Abu Dawud: 236)
  • Het geeft hen het recht om hun echtgenoot te kiezen en geeft hen een groot deel van de verantwoordelijkheid om kinderen op te voeden. Zoals de Profeet r zei: “een vrouw is voogd over het thuis van de man en er verantwoordelijk voor.” (Sahieh al Bukhari: 853 en Sahieh Muslim: 1829)
  • Het geeft hen het recht om hun meisjesnaam te behouden. In islam, verandert een vrouw haar achternaam niet in de achternaam van haar man wanneer ze trouwt, zoals gebruikelijk is in veel plekken op de wereld. Zij behoudt daarentegen haar meisjesnaam en behoudt dus haar onafhankelijke persoonlijkheid.
  • Islam maakt het de plicht van de man om geld uit te geven aan die vrouwen die recht hebben op zijn ondersteuning, zoals zijn vrouw, moeder en dochters, zonder hen ook maar op de minste manier aan zijn gunsten te herinneren.
  • Islam benadrukt het belang om zwakke en behoeftige vrouwen te helpen, zelfs als ze geen familie zijn. Het moedigt haar volgers aan om zich bezig te houden met een dergelijke nobele daad en beschouwt het als een van de verdienstelijke daden in het aanzicht van Allah. De Profeet r heeft gezegd: “Degene die zorgt voor een weduwe of voor een arm persoon is als de strijder die vecht omwille van Allah, of als degene die zonder laksheid de hele nacht gebeden verricht en die continu vast zonder zijn vasten te verbreken.” (Sahieh Al Bukhari: 5661 en Sahieh Muslim: 2982)

Islam schrijft voor dat moslims zorgen voor de volgende vrouwen:

De moeder: Abu Hurayrah t overleverde dat een man eens aan de Profeet r vroeg: “Aan wie zou ik de meeste vriendelijkheid moeten betuigen?” “Aan je moeder,” antwoordde hij r. De man zei: “En daarna?” De Profeet r zei [weer]: “Aan je moeder.” De man vroeg verder: “En daarna?” De Profeet r antwoordde: “Aan je moeder.” De man vroeg weer: “En daarna?” De Profeet r zei: “Daarna aan je vader.” (Sahieh Al Bukhari: 5626 en Sahieh Muslim: 2548)

De dochter: ‘Uqbah ibn ‘Aamir t overleverde dat hij de Boodschapper van Allah r hoorde zeggen: “Wie drie dochters heeft en geduldig met hen blijft, hen voorziet en hen kleedt met zijn geld, zij zullen voor hem een schild tegen het hellevuur zijn op de Dag der Wederopstanding.” (Sunan Ibn Maajah: 3669)

De vrouw: Aisha ~ overleverde dat de Boodschapper van Allah r zei: “De beste van jullie zijn degenen die het best zijn voor jullie vrouwen en ik ben van jullie de beste voor mijn vrouwen.” (Sunan At Tirmidhi: 3895)